Anunt de Licitatie de Masa Lemnoasa – Directia Silvica Suceava

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783
anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE
după cum urmează: – Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 6085 mc – Lemn rotund pentru cherestea fag – 886 mc – Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 459 mc – Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 15 mc – Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 172 mc – Lemn rotund pentru construcţii – 469 mc – Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 4774 mc – Lemn foc – 5811 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 18.671 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI
după cum urmează: – Cherestea de răşinoase cls C – 35,020 mc – Grinzi de răşinoase – 19,825 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 54,845 mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 17 decembrie 2009, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Broşteni, Crucea, Dorna Candreni, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza, Pojorâta, Vama, Moldoviţa, Frasin, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Fălcău, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adâncata.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a agenţilor economici va avea loc în ziua de 14 decembrie, între orele 800-1600, ocazie cu care fiecare agent economic va depune copii legalizate la notariat sau originale după Certificatul constatator pe anul 2009 cu privire la structura acţionariatului, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.

loading...