Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava, proprietara a 12 brevete de inventii

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava era la începutul acestui an universitar proprietară a 12 brevete de invenţii omologate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, a informat rectorul instituţiei sucevene de învăţământ superior, Adrian Graur. De altfel, studenţii suceveni sunt cunoscuţi pentru inventivitatea lor, ei obţinând numeroase premii la concursurile universitate de acest gen. Şi instituţia universitară sucevană organizează de câţiva ani „Salonul de Inventică”, unde sunt prezentate invenţii realizate în cadrul tezelor de doctorat şi pentru diplomele de licenţă.

Universitatea suceveană reprezintă un reper pe plan naţional, dar şi internaţional, în ce priveşte ”inventica”.

Aproximativ 45% dintre invenţiile realizate în cadrul Centrului de Cercetare în Domeniul Maşini, Aparate şi Acţionări Electrice îşi găsesc aplicabilitatea în practică, în industrie şi în cercetarea desfăşurată chiar la nivelul Universităţii sucevene.

Potrivit rectorului Graur, universitatea suceveană are 6 centre de cercetare acreditate. „Universitatea s-a remarcat la nivel naţional şi internaţional printr-o activitate de cercetare susţinută cât şi prin contribuţii semnificative individuale sau de echipă ce se regăsesc în publicaţii recunoscute de comunitatea ştiinţifică din diverse domenii. Domeniile de cercetare integrează cunoaşterea tehnică şi pe cea umanistă conform specificului mixt al universităţii, în acest moment Şcoala Doctorală suceveană dezvoltând activităţi de cercetare avansată în opt arii se specializare – Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Filologie, Ingineria materialelor, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie mecanică, Istorie, Silvicultură”, a declarat Adrian Graur.

În anul universitar anterior, în cadrul universităţii sucevene s-au derulat 112 contracte de cercetare în valoare de 16 milioane de lei.