Licitatie de masa lemnoasa

ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783,
anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 5286 mc – Lemn rotund pentru cherestea fag – 993 mc – Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 109 mc – Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 4 mc – Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 106 mc – Lemn rotund pentru construcţii – 217 mc – Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 357 mc – Lemn subtire 96 – Lemn foc – 1788 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 8.956 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
-Cherestea de răşinoase cls C – 52,000 mc
-Grinzi de răşinoase – 13,920 mc – Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 58,180 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI –
128,600
mc
Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 17 septembrie 2010, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Broşteni, Crucea, Iacobeni, Cîrlibaba, Vama, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Pătrăuţi şi Adâncata.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a agenţilor economici va avea loc in ziua de 14 septembrie între orele 900-1600, ocazie cu care fiecare agent economic va depune copii legalizate la notariat sau originale după Certificatul constatator pe anul 2010 cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.

loading...