La DGASPC Suceava, majoritatea dispenselor sunt cerute din motive religioase

Cele mai multe dispense acordate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava pentru căsătorii sub 18 ani sunt din motive religioase. Potrivit DGASPC Suceava, un procent semnificativ al dispensiilor se îndreaptă către cei care prezintă motive religioase, către penticostali, iar cel mai temeinic motiv regăsit în rândul minorelor este dat de starea avansată de graviditate (luna a 7-a, a 8-a). De asemenea, cel mai mare număr de solicitări pentru dispensii se face vara, perioadă în care se oficializează cele mai multe nunţii.

„Majoritatea minorelor care se prezintă la noi sunt aproape de împlinirea vârstei de 18 ani, dar căsătorindu-se la 16 ani minora dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu odată cu încheierea căsătoriei, având consimţământul major. Dacă, după căsătorie intervine divorţul, iar minora nu are împlinită vârsta de 18 ani, aceasta îşi pierde capacitatea deplină de exerciţiu din punct de vedere legal”, a declarat Mihaela Tipa, consilier juridic în cadrul DGASPC Suceava.

Pentru a se putea căsători legal, minorii care au vârsta împlinită de 16 ani sunt obligaţi ca pe lângă acordul părinţilor, să obţină o autorizaţie specială de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava.

Autorizaţia poartă numele de dispensie şi presupune o dispoziţie emisă de directorul DGASPC prin care se autorizează căsătoria minorei care nu a împlinit vârsta de 18 ani. În cazul fetelor, dispoziţia se obţine numai de minora care are 16 ani împliniţi, iar acordarea dreptului de căsătorie se face pe baza unor acte care vor fi depuse de minoră la Biroul Juridic şi Delincvenţă Juvenilă din cadrul DGASPC Suceava.

Legea 288/2007 cu privire la modificarea codului Familiei, atestă ca acte necesare în vederea obţinerii autorizării încheierii căsătoriei de către minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, următoarele: cererea motivată a minorului, încuviinţarea părinţilor legalizată la notarul public sau dată în faţa ofiţerului de stare civilă la primăria de domiciliu, copii legalizate la notarul public ale certificatelor de naştere ale viitorilor soţi sau făcute conform cu originalul la primăria de domiciliu, avizul medical (adeverinţă medicală) de la medicul de familie unde este înscris minorul în cauză, din care să rezulte starea de sănătate a minorului, gradul de maturizare fiziologică, psihică şi intelectuală a acestuia, precum şi menţiunea – “se poate căsători”.

La dosar se ataşează de asemenea ancheta socială întocmită de primăria de la domiciliul minorului, alte acte justificative (dacă este cazul, cum ar fi copie xerox după certificatul de deces, în situaţia în care unul dintre părinţii minorului a decedat, făcută conform cu originalul, la primărie), şi copii xerox simple, după buletinele viitorilor soţi.

După ataşarea actelor, dosarul se înaintează directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, alături de o cerere adresată de minoră, prin care se solicită obţinerea dispensiei. După acest moment se face o evaluare a dosarului, în urma căreia se acordă dispensa pe motive întemeiate precum: sarcină în evoluţie, concubinaj sau alte motive religioase, întâlnite de regulă la penticostali. În cazul în care există alte motive pentru care este cerută dispensia, minora este audiată de un psiholog din cadrul DGASPC, după care în urma avizului psihologic se ia o decizie comună împreună cu Directorul Instituţiei, care va semna apoi dispensa.

Actele rămân la Biroul Juridic din cadrul DGASPC Suceava, iar unul din cele două exemplare se dă soţilor care îl vor depune la primărie.

loading...