ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 4.555 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 815 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 90 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 10 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 30 mc
Lemn rotund pentru construcţii – 40 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 207 mc
Lemn subtire 54 mc
Lemn foc – 1.720 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 7.521 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

Cherestea de răşinoase cls C – 93,770 mc
Grinzi de răsinoase – 1,152 mc
Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 23,750 mc
Lemn pentru foc – 24,670 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 143,342 mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 02 noiembrie 2010, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Broşteni, Vatra Dornei, Cîrlibaba, Pojorâta, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Marginea, Brodina, Mălini, Fălticeni şi Dolhasca.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a agenţilor economici va avea loc in ziua de 28 octombrie, între orele 900-1600, ocazie cu care fiecare agent economic va depune copii legalizate la notariat sau originale după Certificatul constatator pe anul 2010 cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.