Proiectul strategic „Alternative pentru somaj”, prezentat si la Suceava (VIDEO)

Sala de conferinţe a Hotelului Continental Suceava a reunit joi, 3 februarie, în cadrul celui de-al treilea workshop pentru stimularea parteneriatelor locale pentru sprijinirea şomerilor, reprezentanţi ai Asociaţiei Inter Concordia Botoşani, asociaţie parteneră în cadrul proiectului “Alternative pentru şomaj promovarea şi dezvoltarea competenţelor şi activităţii antreprenoriale în rândul şomerilor”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de doi ani şi jumătate în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest şi Centru şi este destinat şomerilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi tinerilor dornici să-şi înfiinţeze propria afacere. Persoanele vizate vor beneficia de informare, consiliere, formare, măsuri pentru angajare şi asistenţă pentru înfiinţarea a 60 de noi afaceri.

„Perioada de implementare a proiectului este iunie 2010-noiembrie 2012. Bugetul alocat este de 16.235.568,34 lei. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea resurselor umane prin sprijinirea şi promovarea competenţelor şi acţiunilor antreprenoriale în regiunile Nord-Est, Centru, Nord-Vest în vederea accesului şi dezvoltării durabile în ocupare pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă”, a precizat la începutul conferinţei de presă, Ionel Scripcariu, preşedintele Asociaţiei Inter Concordia Botoşani.

Acesta a prezentat termenii proiectului adus la Suceava împreună cu Raluca Ioana Leahu, expert în informare şi publicitate în cadrul proiectului „Aternative pentru şomaj – promovarea şi dezvoltarea competenţelor şi activităţii antreprenoriale în rândul şomerilor”, prin care au expus o scurtă prezentarea a Centrului Regional Nord-Est, rolul parteneriatului, abordarea interregională şi rolul parteneriatului între principalii actori locali şi regionali în atingerea obiectivelor proiectului, prezentarea conceptului de antreprenoriat, dar şi prezentarea propunerii de colaborare cu actorii sociali de la nivelul regiunii.

Cei prezenţi la workshop (reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ai asociaţiilor patronale, Camerei de Comerţ şi Industrie, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile) au fost provocaţi la dezbateri privind importanţa şi impactul proiectului asupra şomerilor, importanţa actorilor sociali implicaţi, rolul antreprenoriatului în dezvoltarea resurselor umane în regiunea N-E.

Prezent la eveniment, subprefectul Angela Zarojanu a punctat faptul că „acest proiect este deosebit de important pentru că aduce soluţii, rezolvarea unei probleme cu care ne confruntăm în momentul de faţă (…) În cadrul fiecărui judeţ, funcţionează Parteneriatul judeţean privind probleme de ocupare şi incluziune socială. În prima şedinţă pe care Instituţia Prefectului o va face, cea care coordonează acest parteneriat şi se pliază exact pe problematica dezbătută astăzi, o să vă invităm să prezentaţi acest proiect şi atunci s-ar putea ca foarte mulţi membri să dorească să devină colaboratori în acest proiect”.

Categoriile de grup ţintă vizate de proiectul prezentat joi la Suceava cuprinde 1000 de persoane (50% femei), dintre care – 250 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 350 de şomeri, 200 de şomeri tineri şi 200 de şomeri de lungă durată.

Grupul ţintă propus va fi implicat în măsuri de informare şi conştientizare specifice, consiliere, mediere şi formare pofesională la nivel regional şi local.

loading...