ANUNŢ PUBLICITAR


Intră acum și în grupul de

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei:

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
ESTIMATĂ DUPĂ PREVEDERILE APV, CU TERMENE DE ACHITARE ŞI RIDICARE CONFORM EŞALONĂRILOR DIN CONTRACTELE DE PRESTĂRI SERVICII (EXPLOATARE) şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ CE FACE OBIECTUL LICITAŢIEI ESTE:

Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 3348 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 68 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 421 mc
Lemn rotund pentru cherestea DT – 146 mc
Lemn rotund pentru cherestea DM – 235 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 477 mc
Lemn foc – 785 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ – 5480 mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 15 martie 2011, ora 1200, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Broşteni, Dorna Candrenilor şi Adâncata.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Menţionăm faptul că aceste cantităţi, pe partizi sunt estimate după prevederile actelor de punere în valoare şi vor fi puse la dispoziţie funcţie de derularea contractelor de prestări servicii (exploatare) pentru acestea.

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a agenţilor economici va avea loc in ziua de 10 şi 11 martie între orele 900-1400, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.


Intră acum și în grupul de