ANUNŢ PUBLICITAR


Intră acum și în grupul de

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 16913 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 3730 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 735 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 319 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 101 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 292 mc
Lemn subţire 132 mc
Lemn foc – 2906 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 25128 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

Cherestea răşinoase cls C – 35,250 mc
Grinzi şi răşinoase – 0,590 mc
Lemn rotund pentru cherestea – 1,410 mc
Lemn foc – 20,100 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 57,35 Mc

– Margini răşinoase – 200 ml

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 15 martie 2011, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Adâncata, Pătrăuţi, Dolhasca, Fălticeni, Râşca, Mălini, Brodina, Falcău, Putna, Marginea, Solca, Gura Humorului, Stulpicani, Frasin, Vama, Cârlibaba, Vatra Dornei, D. Candreni, Crucea şi Broşteni.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a agenţilor economici va avea loc in ziua de 10 şi 11 martie între orele 900-1400, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.


Intră acum și în grupul de