Ministerul Economiei vrea ca in perioada 2014-2020, Suceava sa se ocupe cu productia de textile si Oltenia cu turismul

Strategia Naţională de Export 2014 – 2020, realizată de Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale din  Ministerul Economiei prevede ca exporturile să se facă „inteligent” pe regiuni de dezvoltare, iar regiunea Nord Est, din care face parte Suceava, să fie axată pe industria textilă, în timp ce pentru Oltenia se prevede dezvoltarea turistică.

În documentul strategic se arată că sub aspectul intensităţii exporturilor, regiunile de dezvoltare sunt mai dezvoltate în exporturi în regiunile Bucuresti Ilfov, Vest, Nord-Vest, Sud,  mediu dezvoltate precum Sud-Est; Centru şi mai puţin dezvoltate precum Sud-Vest şi Nord-Est.

textile

În vederea dezvoltării exporturilor, strategia prevede internaţionalizarea companiilor româneşti, dar şi înfiinţarea unor consilii regionale pentru export.

În ceea ce priveşte concentrările teritoriale economice, strategia Ministerului Economiei arată că „specializarea inteligentă” pe regiuni trebuie să fie în Bucureşti -Ilfov: Electronică – Mecatronică; Maşini şi Echipamente – Maşini Agricole; Textile – Textile Tehnice, în Regiunea Nord Est: Textile – Textile Tehnice, în Regiunea Sud-Muntenia: Industria Auto – Cercetare, în Regiunea Sud Vest: Turism – Dunărea, în Regiuna Centru: Energie – Biomasă, în Regiunea Vest: Agro Food – Biotehnologie; Energie – Energie Regenerabilă (solară); IT – soluții IT pentru întreprinderi non-IT.

Documentul mai remarcă şi faptul că în sectorul artizanat se compunea, la sfârşitul anului 2008, din 30 de producători-societăţi cooperative meşteşugăreşti şi circa 1.000 de lucrători, iar  repartizarea, la nivel naţional, a societăţilor cooperative meşteşugăreşti producătoare are o configuraţie bine reprezentată în regiunea Nord-Est, Sud şi Bucureşti Ilfov, Sud-Vest urmate de regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru, Sud-Est şi Vest.

Strategia mai arată şi că la nivel inter-sectorial regional se vor sprijini iniţiativele regionale de promovare sub brand comun a ofertei de export a regiunilor de dezvoltare, astfle încât identitatea competitivă regională să fie mai vizibilă în exterior, cu beneficii notabile pentru exportatori.