Finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI FMI DRUM RECONSTRUCT SRL”

S.C. FMI DRUM RECONSTRUCT S.R.L. cu sediul în localitatea Moisei, nr. 1287, cod poștal 437195, județul MARAMUREȘ, România, CUI 30284346, J24/471/2012, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul: „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI FMI DRUM RECONSTRUCT SRL”, cod SMIS 131884, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 5934 / 27.08.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectuluia fost de1.431.347,78 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 950.340,00 lei, din care 807.789,00 lei din FEDR și 142.551,00 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea Nord-Est, judeţul Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. Malinilor nr. 10, nr. topo 5358, CF 11189, începând cu data de 01.07.2019 si pana la 31.03.2022, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI FMI DRUM RECONSTRUCT SRL” este intrarea și consolidarea firmei pe piața materialului lemnos, în vederea creșterii economice și dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Inovare de proces și produs în cadrul societății prin achiziționarea a 5 echipamente performante în domeniul reprezentat de cod caen rev 2. 1610, mai precis, tăierea și rindeluirea lemnului;
  2. Creșterea numărului mediu de salariați cu 5 locuri de muncă, din care 1 persoană din categorii defavorizate, conform Ghidului solicitantului POR 2.1.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: dezvoltarea durabilă a unei activități de servicii, cu valoare adaugată ridicată, care să asigure rezultate financiare mai bune și o stabilitate crescută la variațiile piețelor, precum și creșterea contribuțiilor la bugetele locale și de stat.

Rezultate realizate:

1. 5 echipamente performante în domeniul reprezentat de cod caen rev 2 – 1610 (tăierea și rindeluirea lemnului), recepționate și puse în funcțiune

2. 5 noi locuri de muncă create.

Data de începere a proiectului: 27.08.2021

Data de finalizare a proiectului: 31.03.2022

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0728295707, e-mail proiectfmi@gmail.com, persoana de contact FLORINEL SĂLIȘCAN.