Sesiunea specială a examenului de Bacalaureat pentru olimpicii internaţionali se va desfăşura, în perioada 14-27 mai, la Braşov

Calendarul sesiunii speciale a examenului de Bacalaureat pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale, care se pregătesc pentru competiţiile internaţionale sportive sau pe discipline, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin admiterea în universităţile din străinătate în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat, a fost aprobat, joi, prin ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj.

BACALAUREAT

Potrivit calendarului, sesiunea specială a Bacalaureatului se va desfăşura, în perioada 14-27 mai, la Braşov, înscrierea candidaţilor va avea loc în zilele de 14 şi 15 mai 2016, iar Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă va avea loc în 16-17 mai, Evaluarea competenţelor digitale în zilele de 18-19 mai şi Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională va avea loc în zilele de 20-21 mai.

Proba scrisă la limba şi literatura română se va desfăşura în data de  23 mai , proba obligatorie a profilului în 24 mai, proba la alegere a profilului şi specializării în  25 mai, iar proba scrisă la limba maternă în 26 mai 2016.

Afişarea primelor rezultate, la sediul unităţilor de învăţământ care vor organiza această sesiune specială, este prevăzută pentru data de 26 mai (până la ora 18:00).

Depunerea contestaţiilor este programată în cursul aceleiaşi zile, în intervalul orar 18:00 – 20:00, iar în data de 27 iunie vor fi soluţionate contestaţiile şi vor fi afişate rezultatele finale.

Într-un comunicat de presă al MENCŞ se precizează că sesiunea specială a examenului de bacalaureat (14-27 mai 2016) se adresează elevilor care participă la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale a examenului de bacalaureat sau susţin examenul de admitere la universităţi din străinătate şi trebuie să facă dovada că au fost acceptaţi, în etapa preliminară, la universităţile din străinătate care le solicită pentru înscriere diploma de bacalaureat, înainte de finalizarea examenului naţional de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2016 sau că probele de admitere sunt programate în acelaşi timp cu probele examenului de bacalaureat, sesiunea iunie -iulie 2016.

“Elevii care susţin examenul de bacalaureat în sesiunea specială îşi vor asuma întreaga răspundere pentru parcurgerea integrală a materiei din care vor fi elaborate subiectele de examen. De asemenea, conducerea unităţii şcolare din care provine candidatul răspunde de încheierea situaţiei şcolare a acestuia în timp util”, se mai precizează în comunicatul MENCŞ.

(Liliana Bujdei)

loading...