Legea prin care se împroprietăresc unități de cult dacă li se anulează titlurile de proprietate a trecut de Senat. Inițiatorii sunt Liviu Dragnea și parlamentarii PSD de Suceava

Inițiativa legislativă promovată de parlamentarii social democrați suceveni, privind dreptul de dobândire în proprietate pentru fiecare centru eparhial, mănăstire, schit, parohie și filie, a unei suprafețe de maxim 30 de ha de pădure, din Fondul Forestier Național, a fost adoptată, miercuri de Senat, a anunțat PSD Suceava.

„Pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care a fost neîndreptățită prin apariția legilor 247/2005 și 261/2008, acestă inițiativă susținută de senatorul Ioan Stan în comisiile de specialitate și mai ales în cea juridică, care a întocmit raportul final, se creează posibilitatea ca din veniturile obținute să fie întreținut uriașul patrimoniu cultural și istoric, activitatea socială  din căminele de vârstnici, din centrele pentru copii și din centrele de zi”, se arată în comunicat.

PSD Suceava consideră că acest demers este încă o dovadă a implicării reale a parlamentarilor PSD și ALDE în rezolvarea unor probleme ale județului Suceava, spre deosebire de preocupările colegilor din opoziție pentru proiectarea fantezistă a unor autostrăzi trans-carpatice, a măririi nerealiste a punctului de pensie sau a constituirii unor alianțe utopice, menite doar să înșele opinia publică, etc.

Acțiunile în instanță inițiate Direcția Silvică Suceava prin care se cere anularea titurilor de proprietate pentru unitățile de cult ortodox din județul Suceava pentru circa 16.000 de hectare de pădure, câte 30 de ha pentru fiecare unitate de cult din județ, se judecă degeaba în condițiile în care președintele PSD, Liviu Dragnea și parlamentarii PSD de Suceava au inițiat un proiect de lege prin care împroprietăresc cu pădure în limita a 30 de hectare unitățile de cult cărora li se anulează titlurile de proprietate.

Comisia județeană de fond funciar Suceava a emis în perioada 2002-2003 titluri de proprietate pentru aceste suprafețe de teren forestier în condițiile în care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților revendica 187.000 de hectare care aparținuseră Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina.

După ce Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a pierdut procesul privind retrocedarea pădurilor Fondului Bisericesc, Direcția Silvică Suceava a inițiat 577 de acțiuni în instanțele din județul Suceava pentru anularea titlurilor de proprietate pentru cele câte 30 de hectare de pădure puse în posesie în condițiile în care acestea nu mai puteau rămâne în proprietatea unităților de cult întrucât nu fuseseră în proprietatea cultului înainte de naționalizare.

 

În aceste condiții, parlamentarii PSD de Suceava Ioan Stan, Virginel Iordache, Eugen Bejinariu, Maricela Cobuz, Emanuel Havrici și Alexandru Rădulescu și liderul PSD, Liviu Dragnea, au inițiat un proiect de lege care prevede că „Centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile și alte structuri ale unităților de cult, dobândesc în proprietate suprafețe până în limita de 30 ha terenuri forestiere din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparțin, recunoscut de lege, dacă acestea le-au avut în folosință sau administrare”.

Mai mult, articolul II al acestei legi prevede că „persoanele juridice pot formula cereri de constituire a dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi în cazul în care, titlurile de proprietate obținute potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare, au fost anulate din motive neimputabile acestora”.

Terenurile atribuite „nu vor putea depăși cumulat suprafața avută în proprietate, folosință sau administrare din fondul bisericesc căruia aparțin, în județul în care s-a constituit centrul, protoieria, mănăstirea, schitul, parohia sau filia”.

 

În expunerea de motive a legii inițiate de Liviu Dragnea și parlamentarii PSD de Suceava, se precizează că prin modificările propuse se îndreaptă o inechitate făcută Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în sensul în care, în schimbările legislative care au vizat regimul proprietății a fost „omisă” situația patrimonului bisericesc reglementat prin legea de organizare a BOR din 1925, care reglementa situația juridică a Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei.

„Soluția legislativă identificată este determinată de necesitatea asigurării unui minim pentru funcționarea și întreținerea unităților de cult, pentru ca acestea să-și poată îndeplini misiunea”, se mai arată în expunerea de motive.(T.B.)