Ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeana se vor da in baza unor cupoane ce vor fi trimise acasa

Din acest an, pachetele cu alimente de bază vor fi distribuite către toate categoriile de persoane defavorizate,inclusiv copiii aflaţi sub diverse forme de şcolarizare proveniţi din astfel de familii defavorizate, care vor primi rechizite şcolare şi ghiozdane.

Mecanismul care se va pune în mişcare pentru implementarea acestui fond va asigura un lanţ de distribuire pe întreg teritoriul ţării.

AJUTOARE

Potrivit noilor norme, operaţiunile de distribuire de alimente în teritoriu se vor baza pe emiterea unor cupoane individuale care vor atesta calitatea de apartenenţă la grupul ţintă pentru fiecare persoană dezavantajată.

Cupoanele individuale vor fi produse de Compania Naţíonală „Imprimeria Naţională” S.A. care are conform legislaţiei naţionale, drept de producere exclusivă a tipăriturilor cu caracter special. Aceste cupoane nu au valoare financiară, dar vor avea elemente

de siguranţă pentru a împiedica falsificarea acestora. Cuponul va fi inscripţionat cu numele şi prenumele persoanei respective, CNP, componenţa coşului alimentar şi data de valabilitate a cuponului.

Aceste cupoane vor fi comandate la Imprimeria Naţională în funcţie de baza de date furnizată de MMFPSPV. După tipărire, acestea vor fin transmise către Instituţiile Prefectului din fiecare judeţ care le repartizează eşalonat cupoanele către primăriile din judeţ în funcţie de baza de date pusă la dispoziţie de Autoritatea de Management Instituţiei Prefectului.

Primăriile împreună cu reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului distribuie cupoanele către

persoanele din grupul ţintă, iar persoanele care au primit cuponul se prezintă la primărie / depozit şi ridică produsele pe baza acestui cupon.

Pentru persoanele care nu sunt deplasabile (ex: persoane cu dizabilităţi, persoane cu

vârstă foarte înaintată), autorităţile locale vor face un parteneriat cu ONG-uri care

acţionează în domeniu, selectate transparent, şi vor transporta pachetele cu alimente la

domiciliul persoanelor respective.

La ridicarea pachetelor cu alimente, beneficiarii finali predau cupoanele reprezentantului

primăriei. După finalizarea distribuţiei, primăria înaintează cupoanele Instituţiei

Prefectului.

Predarea efectivă a pachetelor alimentare către beneficiarii finali se va face în prezenţa

unui reprezentant al Instituţiei Prefectului, un reprezentant al primăriei şi în prezenţa unui

reprezentant al unui ONG selectat să asigure monitorizarea procesului de implementare.

Bunurile pot fi ridicate şi de către alte persoane împuternicite. Ridicarea alimentelor se

face pe baza cuponului individual, a unei declaraţii pe propria răspundere a persoanei

care face parte din grupul ţintă şi se află în imposibilitatea de a se deplasa, şi a cărţii de

identitate a persoanei împuternicite. Persoana care ridică pachetul va da o declaraţie pe

propria răspundere că va livra pachetul la persoana care l-a împuternicit.

Pentru o monitorizare corectă a lanţului de distribuire, cupoanele rămân la Instituţia

Prefectului, aceasta vor raporta situaţia monitorizării acestora la nivelul

judeţului respectiv.

, iar

Persoanele care din diverse motive obiective rămân în afara listelor iniţiale care au stat la

baza tipăririi cupoanelor pot fi trecute pe liste suplimentare, se vor legitima la sediul

primăriei/depozitului şi se vor prezenta cu cartea de identitate şi un document care să le

ateste apartenenţa la una din categoriile eligibile.

În anul 2014, distribuirea alimentelor se va face o singură dată,  iar începând cu anul 2015 distribuirea pachetelor alimentare se va face de două ori pe an.

 

loading...