Inspectoratul Scolar a inceput demersurile pentru scolarizarea in invatamantul profesional pentru anul scolar 2015-2016

Operatorii economici din județul Suceava pot trimite până pe data 22 decembrie 2014 Inspectoratului Școlar Județean Suceava solicitarea de școlarizare pentru una sau mai multe calificări pentru învățământul profesional cu durata de trei ani pentru anul școlar 2015-2016.

ISJ Suceava

Conform prevederilor din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de trei ani, cifra de şcolarizare se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici.

În baza acestor reglementări inspectoratul școlar trebuie să adapteze proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 la solicitările operatorilor economici.

IȘJ Suceava colectează și centralizează solicitările primite până pe 22 decembrie, le analizează în consiliul de administrație și stabilește unitățile de învățământ care pot asigura formarea profesională conform cererii agenţilor economici. Ulterior, unitățile de învățământ stabilite de IȘJ, au obligația de a încheia contracte – cadru cu operatorii economici.

Cifrele de școlarizare propuse de IȘJ Suceava pentru anul școlar 2015-2016 vor fi înaintate spre aprobare MEN în luna ianuarie 2015.

 

loading...