Doar un candidat s-a înscris la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul USV

Depunerea candidaturilor s-a realizat în perioada 06-10 iunie 2016.

Concursul pentru ocuparea postului de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, pentru mandatul 2016-2020, se va desfăşura în data de 24 iunie 2016, la acest concurs fiind înscris un singur candidat.

usv

Potrivit unui anunţ publicat de site-ul MENCŞ, semnat de rectorul USV, prof.univ.dr ing. Valentin Popa, la concursul pentru ocuparea postului de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul universităţii sucevene se pot prezenta doar persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare.

Depunerea candidaturilor s-a realizat în perioada 06-10 iunie 2016.

La acest concurs s-a înscris prof.univ.dr. Rodica Mărioara Nagy, care este în prezent conducător de doctorat în domeniul Filologie.

Rectorul USV, Valentin Popa declarase, recent, că din Comisia de evaluare vor face parte cadre didactice universitare conducătoare de doctorat, majoritatea din afara USV, dar şi cel puţin un cadru didactic universitar care are contract de muncă la o universitate din străinătate.

Popa a spus că pentru ocuparea funcţiei de director al CSUD nu există restricţii privind numărul de mandate la conducerea CSUD, durata unui mandat fiind de patru ani.

În prezent, funcţia de director al CSUD din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” este deţinută de prof.univ.dr. Elena- Brânduşa Steiciuc.

Potrivit Hotărârii nr.13/29.03.2016 a Consiliului de Administraţie al USV, pentru proba de concurs-interviu, comisia de concurs va analiza prestaţia şi dosarul fiecărui candidat, aplicând criteriile de evaluare şi va acorda punctaj pentru rezultatele obţinute de candidat în activitatea ştiinţifică, dar şi în activitatea de conducere de doctorat, pentru recunoaşterea în comunitatea academică, pentru fezabilitatea planului managerial şi concordanţa acestuia cu strategia USV, pentru capacitatea managerială şi administrativă, precum şi pentru abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie.

(Liliana Bujdei)