Procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice s-a încheiat. Bugetul total pentru aceste servicii este mai mare cu 18,88 la sută mai mare faţă de anul trecut

Procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pentru toate domeniile de asistenţă medicală derulat de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava în cursul lunii iulie s-a finalizat,  bugetul total pentru servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente din acest an fiind mai mare cu 18,88 la sută faţă de bugetul alocat la contractare pentru anul 2015.

Cristi Bleortu (4)

Potrivit preşedintelui –director general al CAS Suceava, economist Victor Cristi Bleorţu, CAS Suceava a desfăşurat în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificarile şi completările ulterioare şi a Ordinului MS/CNAS nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a HG nr. 161/2016.

El a spus că furnizorii au depus, în perioada 4-8 iulie, la CAS Suceava cererile şi documentele justificative în vederea încheierii contractelor pentru acest an.

Bleorţu a mai spus că în data de 12 iulie a fost afişată lista cu dosarele respinse la contractare: doi  medici de familie (din municipiul Suceava şi Fălticeni), motivul respingerii reprezentându-l numărul personelor asigurate înscrise pe listele proprii este mai mic de 800,  un furnizor de dispozitive medicale şi o farmacie, motivul fiind lipsa certificatului fiscal – termen de revizuire 29.07.2016 şi un furnizor de servicii medicale paraclinice din Bucureşti, motivul fiind lipsa unor documente şi faptul că programul de activitate a laboratorului nu era acoperit prin prezenţa unui medic de specialitate anatomie patologică.

Preşedintele director general al CAS Suceava a precizat că, în data de 13 iulie, patru din cei cinci furnizori cărora le-au fost respinse dosarele au depus contestaţii şi documentele lipsă, iar cel de al cincilea furnizor, respectiv cel de dispozitive medicale a depus certificatul fiscal în data de 15 iulie, fiind în termenul de revizuire afişat de CAS Suceava.

“Prin urmare, comisia de soluţionare a constestaţiilor a analizat şi a admis contestaţiile, motivând că au fost înlăturate cauzele care au condus la respingerea iniţială a dosarelor de către comisia de contractare”, a explicat Bleorţu.

El a arătat că pe parcursul derulării procesului de contractare au avut loc sedinţele celor patru comisii mixte, la care au participat reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, Patronatului Judeţean al Medicilor de Familie,  Patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice, Organizaţiei sindicale a medicilor de specialitate,  Patronatului furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi ai Consiliului Judeţean Suceava.

Bleorţu a menţionat că au avut loc negocieri cu reprezentanţii spitalelor din judeţ în vederea stabilirii sumelor de contract pentru anul 2016 (pentru spitalizare continuă, spitalizarea de zi şi cronici).

Astfel, începând cu data de 1 august 2016, numărul contractelor valabile, comparativ cu situaţia actelor adiţionale aflate în derulare la data de 30 iunie2016, pe fiecare tip de asistenţă medicală, este următorul: medicina primară – 283; ambulatoriu de specialitate clinic – 108 (un furnizor a renunţat la încheierea contractului, iar un furnizor nou a solicitat încheierea contractului); ambulatoriu de specialitate paraclinic – 28 (un furnizor a renunţat la încheierea contractului, iar trei furnizori noi au solicitat încheierea contractului); ambulatoriu de specialitate de recuperare – 14 (din care 1 furnizor nou); asistenţa medicală dentară – 55 (din care 7 furnizori noi); îngrijiri la domiciliu – 6 (din care 1 furnizor nou), asistenţă medicală spitalicească – 15 (din care 1 furnizor nou); furnizori de medicamente (farmacii) – 147 (din care 6 furnizori noi); furnizori de dispozitive medicale – 65 (5 furnizori au renunţat la încheierea contractelor, iar 4 furnizori noi au solicitat încheierea contractelor).

Preşedintele-director general al CAS Suceava a spus că bugetul total pentru servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente – 398.335.990 de lei alocat pentru anul 2016 este mai mare cu 18,88 la sută faţă de bugetul alocat la contractare pentru anul 2015:

Astfel, bugetul pentru  medicamentele cu şi fără contribuţie persoanală  este de 85.774.620 lei, bugetul pentru dispozitive medicale – 3.887.000 lei, bugetul pentru medicina  de familie – 36.634.000 lei, bugetul pentru medici specialişti din ambulatoriul de specialitate – 19.956.000 lei, bugetul pentru asistenţa stomatologică– 1.334.000 lei; bugetul pentru asistenţa medicală paraclinică (laboratoare, radiologie, CT si RMN) – 8.232.330 lei, bugetul pentru servicii medicale de recuperare – 2.018.000 lei; iar bugetul pentru spitale este 157.096.000 lei.

(Liliana Bujdei)