Casa de Pensii Suceava despre valoarea punctului de pensie, cuantumul indemnizației de însoțitor, a indicelui de corecție și baza de calcul a contribuției de asigurări de sănătate din pensii

Casa Județeană de Pensii Suceava a transmis un material informativ cu privire la stabilirea valorii punctului de pensie, a cuantumului îndemnizaţiei de însoţitor, a indicelui de corecţie şi a bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate asupra veniturilor din pensii ,începând cu data de 01.01.2017  pe care îl prezentăm integral.

   Începând cu data de 01.01.2017, valoarea punctului de pensie se majorează cu 5,25%  şi este de  917,5 lei, aspect reglementat de dispoziţiile art.12 alin.1-Cap II  din Ordonanţa de Urgenţă nr.99/15.12.2016.

 

Conform dispoziţiilor art. 77 alin.2 din Legea nr.263/2010, “(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii”, şi în consecinţă, cuantumul îndemnizaţiei pentru însoţitor va fi începând cu data de 01.01.2017, de 734 lei,faţă de 698 lei,anterior.

 

   Conform dispoziţiilor art .170 alin.1 din Legea nr.263/2010, “ (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011”.

Potrivit prevederilor alin.2 al art.170 din  lege, “(2) Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică”.

 

Raportat la dispoziţiile legale anterior invocate, începând cu data de 01.01.2017, indicele de corecţie va fi de 1,14, faţă de 1,09 ,anterior.

 

  Faţă de dispoziţiile art. 266 alin.3  din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, coroborate cu dispoziţiile art. 160 alin.1 din Legea nr. 227/2015   privind Codul Fiscal, începând cu data de 01.01.2017, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea de 918 lei.