Numărul maxim de locuri de admitere în 2017 la Universitatea Suceava: 3.721 pentru programe de licență și de 2.650 pentru studii de master-proiect


Intră acum și în grupul de

Numărul maxim de studenţi ce vor putea fi şcolarizaţi în primul an de studii în anul universitar 2017-2018 în cadrul programelor de studiu de licenţă ale Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava va fi 3721, iar cel al studenţilor ce vor putea fi şcolarizaţi în cele 23 de domenii de studii universitare de master este de 2650.

Conform proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018, proiect aflat în dezbatere publică, numărul maxim de studenţi în anul I ce vor putea fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018 în cele zece facultăţi ale Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava va fi 3721, din care 3126 la forma de învăţământ cu frecvenţă, iar 595 în învăţământul la distanţă.

Astfel, numărul maxim al studenţilor ce pot fi şcolarizaţi în cursul anului universitar viitor, în primul an de studii, va fi de 195 la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport pentru cele trei domenii de licenţă, la Facultatea de Inginerie Alimentară -245, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor vor putea fi şcolarizaţi 375 de studenţi în cele şase domenii de licenţă, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management- 241 pentru cele patru domenii de licenţă, la Facultatea de Istorie şi Geografie- 620 pentru cele şapte domenii de licenţă, din care 110 în învăţământul la distanţă, la Facultatea de Litere şi Ştijnţe ale Comunicării- 485 pentru cele două domenii de licenţă, din care 50 în forma de învământ la distanţă,  la Facultatea de Silvicultură-225 pentru cele două domenii de licenţă, din care 75 în învăţământul la distanţă, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative- 250 pentru cele două domenii de licenţă, din care 75 în învăţământul la distanţă, la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică- 985 pentru cele opt domenii de licenţă, din care 285 în învăţământul la distanţă şi la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei- 100 de studenţi.

Conform proiectului respectiv, pentru cele 23 de domenii de studii universitare de master numărul maxim de studenţi ce vor putea fi şcolarizaţi la Universitatea “Ştefan cel Mare”  Suceava, în cursul anului universitar 2017-2017, este de 2650.

De precizat este că în cazul a trei programe de studii universitare de masterat aflate în oferta educaţională a USV predarea se face într-o limbă de circulaţie internaţională,  respectiv la programul de studii “Planificarea noilor produse turistice şi managementul destinaţiei” şi la programul “Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării” predarea se face în limba engleză, iar la programul de studii “Teoria şi practica traducerii” predarea se realizează în limba franceză.

USV a postat pe site-ul instituţiei numărul orientativ al locurilor la programele de studii de licenţă şi master ce vor fi scoase la concurs la Admiterea 2017.

Astfel, potrivit USV, numărul locurilor la programele de studii de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 2777, iar la forma de învăţământ la distanţă sunt propuse 580 de locuri, în timp ce pentru programele de studii de masterat sunt propuse 1641 de locuri.

Rectorul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a declarat pentru NewsBucovina că numărul locurilor bugetate şi cu taxă pentru programele de studii de licenţă şi masterat propuse pentru admiterea 2017 sunt orientative şi au fost stabilite pe baza propunerilor înaintate de cele 10 facultăţi, avându-se în vedere criteriile istorice ale admiterilor organizate de USV.

Popa a spus că se aşteaptă aprobarea Hotărârii de Guvern privind cifra de şcolarizare şi a Ordinului Ministrului Educaţiei referitor la distribuirea locurilor bugetate pe universităţi.

El a mai spus că după apariţia acestora se va stabili şi varianta finală a numărului locurilor bugetate şi cu taxă pentru programele de studii de licenţă, masterat şi doctorat ce vor fi scoase la concursul de admitere 2017 la USV.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de