Cadrele didactice sucevene care vor să-şi completeze normele didactice pentru anul şcolar viitor au la dispoziţie 177 de fracţiuni de catedră pentru diferite discipline


Intră acum și în grupul de

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, miercuri, pentru NewsBucovina că potrivit Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, desfăşurarea etapei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular este prevăzută în perioada 22 februarie – 3 martie 2017.

Anuţei a spus că pentru această etapă de mobilitate există 177 de fracţiuni de catedră la nivelul judeţului, care vor fi repartizate în cadrul unei şedinţe ce va fi organizată de Comisia de mobilitate a personalului didactic pentru completarea normei didactice, iar cele mai multe fracţiuni de catedră sunt la limbile moderne- 25, la disciplinele tehnice-19, la biologie şi religie câte 16, la fizică-14, la istorie-13, la educaţie muzicală-12, la educaţie plastică-11 şi la limba română-8.

Potrivit Calendarului mobilităţii personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, etapa de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular se desfăşoară astfel : în data de 22 februarie este prevăzută afișarea la ISJ  a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete, în perioada 23-24 februarie 2017 are loc înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar, pe 27 februarie este prevăzută organizarea probelor practice/orale în profilul postului pentru completările şi întregirile de normă didactică, iar şedinţa de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, pentru completarea normei didactice va avea loc în data de  28 februarie 2017, în timp ce emiterea și comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer va avea loc în perioada  28 februarie-3 martie 2017.

Metodologia-Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 prevede, printre altele,  că atât cadrele didactice titulare, cât şi cele debutante, care au  norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă  şi a căror completare de normă didactică de predare-învăţare-evaluare nu s-a soluţionat la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, depun la Inspectoratul Şcolar Judeţean cererea însoţită de documentele prevăzute în aceasta.

Totodată, se mai prevede că soluţionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se realizează în şedinţă de repartizare organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută de Calendar.

Conform aceleiaşi metodologii, personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică de predare-învăţare-evaluare pentru un an şcolar, în altă/alte unităţi de învăţământ, beneficiază de continuitate în anul şcolar următor pe aceleaşi ore, dacă acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic.

În cadrul şedinţei de repartizare, soluţionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se realizează, pe discipline, mai întâi pentru cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuităţii şi apoi pentru cadrele didactice debutante cu norma didactică incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete. (Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de