ISJ Suceava: 349 de gradaţii de merit acordate personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar sucevean


Intră acum și în grupul de

Un număr de 349 de gradaţii de merit vor fi acordate personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar sucevean, începând cu 1 septembrie 2017, pe o durată de cinci ani, rezultate în urma aplicării formulei de calcul stabilite de metodologia de organizare a concursului de acordare a gradaţiilor de merit.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a publicat numărul gradaţiilor de merit ce vor fi acordate în anul 2017 personalului didactic şi didactic auxiliar din judeţul Suceava, ce a fost aprobat de Consiliul de Administraţie al ISJ Suceava, în data de 30 martie 2017.

Astfel, pentru personalul didactic vor fi acordate 322 de gradaţii de merit din care 42 pentru profesorii din învăţământul preprimar şi 70 pentru cei din învăţământul primar, 20 pentru profesorii care predau disciplina limba şi literatura română, 20 pentru cei care predau matematica, 14 pentru profesori care predau în învăţământul special, 10 pentru profesorii de limba engleză, 12 pentru profesori de educaţie fizică şi sport, 10 pentru profesorii de limba fanceză, câte 8 pentru profesorii de religie şi fizică, câte 7 pentru profesorii de istorie şi biologie, câte 6 gradaţii de merit pentru profesorii care predau discipline socio-umane şi informatică, etc.

Totodată, vor fi acordate 3 gradaţii de merit pentru consilieri şcolari şi una pentru profesori logopezi din cadrul CJRAE, iar pentru disciplinele tehnice vor fi acordate 22 de gradaţii de merit, din care 2 pentru maiştrii instructori şi 20 pentru inginerii care predau discipline tehnice.

Tot în anul 2017 vor fi acordate 23 de gradaţii de merit pentru cei care deţin funcţii de conducere, îndrumare şi control.

Pentru personalul didactic auxiliar sunt prevăzute 27 de gradaţii de merit, din care 8 sunt pentru îngrijitorii grupelor de grădiniţă, câte trei pentru informaticieni/ ingineri de sistem,  bibliotecari şi administratori de patrimoniu şi câte două pentru pedagogi, instructori de educaţie extraşcolară şi supraveghetori de noapte.

Punctajul minim pe care trebuie să-l obţină candidaţii în urma evaluării dosarelor este de 70 de puncte.

Potrivit ISJ Suceava, numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit pentru aplicarea procentului de 16 la sută din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată, avându-se în vedere că gradaţia de merit se acordă pentru o perioadă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă,  din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, începând cu data de 1 septembrie 2017.

Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, cu o vechime de cel puţin patru ani în învăţământul preuniversitar, care au obţinut performanţe în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană, naţională sau internaţională, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016 şi care au primit calificativul “Foarte bine” în fiecare an din perioada evaluată.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de