Aproximativ 3400 de elevi suceveni vor beneficia de sprijin financiar în cadrul programului “Bani de liceu” în acest an şcolar

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat lista beneficiarilor sprijinului financiar acordat în cadrul programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, iar în judeţul Suceava sunt 3401 de elevi ai liceelor  care vor primi un sprijin financiar lunar, din sume alocate de la bugetul de stat.

Printre unităţile de învăţământ cu cei mai mulţi solicitanţi de sprijin financiar în cadrul acestui program se numără Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus- 275, Colegiul “Andronic Motrescu” Rădăuţi şi Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni cu câte 274 de solicitanţi, Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului-230, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni- 225, iar cei mai puţini solicitanţi de sprijin financiar sunt la Liceul “Natanael” Suceava-1, Liceul Tehnologic “Vasile Gherasim” Marginea-2, Liceul Tehnologic “Vasile Deac” Vatra Dornei şi Liceul Tehnologic Special Bivolărie cu câte 5 solicitanţi, Liceul Tehnologic “Liviu Suhar” Iacobeni-7 şi Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Mitropolitul Dosoftei” Suceava-9.

De precizat că în judeţul Suceava 3401 de elevi au depus cereri în vederea obţinerii sprijinului financiar, iar lista beneficiarilor a fost publicată de MEN în data de 31 octombrie 2017, pe portalul “Bani de liceu”, dedicat  acestui program naţional de protecţie socială.

Potrivit legislaţiei, sumele reprezentând sprijinul financiar acordat în baza Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” se repartizează inspectoratelor şcolare judeţene de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza listelor cu beneficiarii sprijinului financiar transmise din teritoriu şi validate de comisia constituită la nivelul

Ministerului, iar plata sprijinului financiar către elevi se va face prin casieriile unităţilor de învăţământ.

Totodată, sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” se acordă lunar, în cuantum de 180 lei pe lună, la începutul anului şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie.

Legislaţia prevede că sprijinul financiar se poate sista în cazul în care  elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ, dacă elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile, dacă elevul a obţinut sub nota 7 la purtare şi dacă elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat.

Potrivit Hotărârii nr. 1488 din 9 septembrie 2004, beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit.

(Liliana Bujdei)

loading...