Primarul Sucevei, Ion Lungu, propune scutirea de impozit pe clădiri și terenuri pentru anumite categorii de contribuabili
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a inițiat un proiect de hotărâre de Consiliu Local, care va fi supus aprobării în ședința de joi, privind scutierea de impozit pe clădiri și terenuri pentru anumite categorii de contribuabili.

Astfel, potrivit proiectului inițiat de primar, se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și de la plata impozitului/taxei pe teren pentru anul fiscal 2018 în cazul clădirilor și terenurilor utilizate pentru furnizarea cu titlu gratuit de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. Totodată, contribuabilii care solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și pe teren în condițiile acestei hotărâri, trebuie să facă dovada că terenurile și clădirile ce fac obiectul scutirii sunt puse la dispoziție și utilizate pentru furnizarea cu titlu gratuit de servicii sociale în condițiile legii.

Același act prevede scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, dar și pentru impozitul/taxei pe teren pentru suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate.

Primarul mai propune scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și de la plata impozitului/taxei pe teren în cazul clădirilor și terenurilor deținute sau utilizate de către asociațiile și fundațiile care sunt folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

În expunerea de motive, Ion Lungu arată că filiala Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici  depus o cerere la Consiliul Local Suceava prin care a solicitat aplicarea prevederilor Codului fiscal, conform cărora consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile și terenurile care aparțin sau sunt utilizate de asociațiile și fundațiile care sunt folosite exclusiv pentru activitățîle fără scop lucrativ.

„Consider că este necesar ca pentru aceste bunuri să acordăm scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri și pe teren întrucât asociațiile și fundațiile funcționează în interesul comunității, iar veniturile acestora provin doar din cotizații și sponsorizări”, arată primarul Ion Lungu.(T.B.)

 

loading...