Ziua Direcţiei Generale Anticorupţie, marcată la Suceava prin acțiuni de informare cu caracter preventiv la care au participat manageri din instituţii publice, funcţionari publici şi reprezentanţi ai administrației locale

În contextul aniversării Zilei Direcţiei Generale Anticorupţie la data de 30 mai, în zilele de miercuri și joi, 16 şi 17 mai a.c., Serviciul Judeţean Anticorupţie a organizat în colaborare cu Agenția Naţională de Integritate şi cu sprijinul structurii centrale a D.G.A. trei întâlniri adresate managerilor din instituţiile publice, funcţionarilor publici şi reprezentanţilor administrației locale. Întâlnirile au avut ca scop informarea acestora asupra competenţelor şi a rolului educațional pe care instituţia şi-l asumă în spiritul creării unui cadru profesional etic şi integru la nivelul judeţului Suceava.

Potrivit unui comunicat al Serviciului Judeţean Anticorupţie Suceava, ofiţerii din cadrul DGA au prezentat, cu titlu de bune practici, ideile dezvoltate în acţiunile preventive organizate de instituţie în scopul formării unui comportament corect al funcţionarilor publici ce au început o carieră în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, direcţia de dezvoltare a activităţii preventive, cu axarea pe educarea şi informarea tinerilor în spiritul integrităţii funcţiei publice.

„Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Integritate, domnul inspector de integritate Chiochiu Andrei, a prezentat cadrul legal ce se aplică incompatibilității şi conflictului de interese, instrumentele juridice pe care agenţia le are la dispoziţie şi pârghiile legale de aplicare a normelor de integritate”, a arătat sursa citată.

Conform comunicatului transmis, prima întâlnire a fost organizată în ziua de 16 mai 2018, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava, cu participarea managerilor din cadrul instituţiei şi a celor de la nivelul subunităţilor din întregul judeţ, a personalului interesat de lămurirea situaţiilor concrete ce intră sub incidenţa noţiunilor de „incompatibilitate” şi „conflict de interese”, precum şi a reprezentanţilor sindicali.

A doua întâlnire organizată în ziua de 16 mai 2018 a avut loc în Sala „Ştefan cel Mare” a Palatului Administrativ şi s-a adresat managerilor din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava, membrilor Colegiului Prefectural Suceava şi reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale ce au dat curs invitaţiei doamnei prefect Mirela Adomnicăi.

Joi, 17 mai 2018, la Sala „Bucovina” a Palatului Administrativ a avut loc ultima activitate de informare la care au participat conducerea executivă a Consiliului Judeţean Suceava, managerii structurilor subordonate şi funcţionari publici cu atribuţii în domeniul integrităţii funcţiei publice.

„Această activitate deschide o serie de activităţi preventive, pe care Serviciul Judeţean Anticorupţie Suceava intenţionează să le organizeze în colaborare cu alte instituţii de la nivel local, în scopul promovării comportamentului etic şi integru, atât al funcţionarului public din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cât şi al cetăţeanului ce intră în contact cu acesta”, se menționează în comunicat.

Direcţia Generală Anticorupţie pune la dispoziţia cetăţenilor o linie telefonică gratuită, Call center anticorupție 0800.806.806, unde cetăţenii pot semnala faptele de corupţie comise de funcţionarii publici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

(M.T.)