„Adolescenţă fără violenţă!” la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” din Gura Humorului

Miercuri, 15 noiembrie 2018, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” din Gura Humorului  s-a desfăşurat prima activitate din cadrul Proiectului educaţional „Adolescenţă fără violenţă!”.  Obiectivul general al proiectului îl constituie  prevenirea  şi combaterea fenomenelor de violenţă în şcoală. Prin dezvoltarea unui sistem performant de monitorizare a fenomenului violenţei în şcoală şi a unui cadru metodologic de intervenţie în scopul diminuării acesteia.

Activitatea s- a desfăşurat sub sloganul „Violenţa încotro?” şi a fost înscrisă în cadrul Campaniei Naţionale „19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor” coordonată de Organizația neguver­namentală FICE România.

Având în vedere faptul că, violenţa este recunoscută ca o realitate la nivel şcolar, că aceasta este caracteristică tuturor timpurilor şi că ia amploare la nivelul sistemelor de învăţământ din mai multe ţări, combaterea ei  reprezintă o problemă de interes european şi internaţional. Prin activităţile proiectate, echipa de proiect formată din prof. Chichifoi Mariana, prof. Simeria Maria, Prof. Dabija Dumitriţa Doiniţa şi prof. Culidiuc Militina Cleopatra, şi- a propus educarea non-violentă a copilului, astfel încât acesta să nu preia modelul comportamental violent al adulţilor, să nu înţeleagă şi să accepte violenţa ca pe ceva firesc, să înveţe să își gestioneze propriile conflicte şi să asimileze metode de relaţionare non-violente, să dezvolte şi să adopte un comportament echilibrat în relaţiile cu ceilalți.

Grupurile ţintă vizate în proiect sunt constituite din elevii şcolii de la clasele de profesională precum şi cadrele didactice cu rol în educarea şi formarea lor.

În cadrul activităţii, elevilor li s- a prezentat un material informativ în care au fost evidenţiate cauzele apariţiei violenţei în rândul elevilor şi modalităţile concrete de rezolvare a conflictelor ce pot duce la violenţă. S- a pus accentul pe faptul că, în lupta contra violenţei nu sunt singuri, că dispun în cadrul şcolii de tot sprijinul şi suportul necesar din partea cadrelor didactice şi diriginţilor. Activitatea s-a desfăşurat interactiv, elevii au completat rebusuri pe tematica proiectului, au scris şi au făcut schimb de mesaje nonviolente, sub forma unor brăţări ale prieteniei.

Ţinta finală a proiectului o constituie implicarea activă a elevilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în context şcolar şi extraşcolar, formarea comportamentelor de gestionare a conflictelor şi comunicare/ interacţiune non-violentă în şcoala în care învaţă.(C.P.)