Deficiențe majore depistate de ITM Suceava la spălătoriile auto din județul Suceava atât în ceea ce privește relațiile de muncă, dar și siguranța angajaților

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat, în luna octombrie, campania privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară  activitatea în domeniul spălătoriilor auto.

Potrivit unui comunicat al ITM Suceava, campania și-a propus să identifice angajatori care desfășoară activitate în domeniul spălătoriilor auto, care utilizează muncă nedeclarată și încalcă prevederile legale privind încheierea, executarea și suspendarea contractului individual de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă, dar și creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă sau diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatori.

Totodată s-a verificat dacă angajatorii utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor, s-a vizat eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de  sancțiuni contravenționale corespunzătoare și creşterea gradului de conştientizare atât a angajatorilor cât și a lucrătorilor, privind necesitatea aplicării și respectării la locul de muncă a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv, eliminarea următoarelor riscuri profesionale specifice  acestor locuri, precum căderea prin alunecare,  expunere la temperaturi extreme, intoxicații, arsuri, tăieturi sau electrocutare.

La acţiune au participat 16 inspectorii de muncă și au efectuat un număr de 36 de controale în urma cărora s-au aplicat un număr de 14 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 2.000 lei.

Inspectorii au constatat deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă precum netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, neevidențierea timpului de muncă  de muncă, netransmiterea, în termenul legal, în registrul general de evidenţă a salariaţilor a suspendărilor la contractele individuale de muncă, nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la repartizarea programului de lucru în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, nerespectare repaus săptămânal, evidența orelor de muncă neconformă cu programul de lucru, neacordare spor modificare repaus săptămânal sau lipsa fișei medicale la angajare.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, în cadrul campaniei au fost controlați un număr de 11 angajatori cu 37 lucrători, fiind sancţionaţi 11 angajatori.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 16 sancţiuni contravenţionale.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost EIP (echipament individual de protecție) necorespunzător, izolația echipamentelor de muncă necorespunzătoare mediului de muncă, neorganizarea activității de prevenire și protecție, lipsa semnalizării de securitate, neînlocuirea EIP degradat, neefectuarea controlului medical periodic. (L.B.)