Inspecţiile şcolare contribuie la schimbarea opticii personalului didactic

Inspecţiile şcolare efectuate în primul semestru al acestui an şcolar au scos în evidenţă, pe lângă lucruri fireşti, de preocupare din partea cadrelor didactice şi o serie de nereguli. Între aspectele pozitive evidenţiate prin inspecţiile de specialitate desfăşurate de inspectorii şcolari, importante sunt valorificarea corespunzătoare a valenţelor educative şi formative ale conţinutului şi instruirii şi dozarea volumului temelor pentru acasă, cu indicaţii de rezolvare, demonstrându-se capacitatea cadrelor didactice de a se adapta la schimbările impuse de societate. „În acelaşi timp, inspectorii şcolari au constatat la unele cadre didactice atitudini şi comportamente care împiedică progresul şcolar al elevilor, de exemplu, utilizarea unor şabloane în proiectarea lecţiilor, teoretizări excesive ale conţinuturilor, evaluarea punitivă şi improvizată, rutina, conservatorismul sau starea de automulţumire”, a declarat şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete, la recenta şedinţă semestrială cu directorii de şcoli din judeţ.
Acesta a precizat că, pe ansamblu, inspecţia şcolară a contribuit, prin procedurile utilizate, în majoritatea cazurilor la schimbarea opticii personalului didactic şi a unităţilor de învăţământ, în sensul creşterii ponderii factorilor de conţinut, calitativi şi de eficienţă formativă, cu rol decisiv în influenţarea rezultatelor activităţii instructiv-educative. „Discuţiile informale cu profesorii şi directorii de şcoli au relevat însă şi aspecte care aduc atingere statutului profesional al cadrului didactic şi al persoanelor care ocupă funcţii de conducere în sistem, de exemplu, insuficienta motivare financiară a activităţilor sau neremunerarea celor planificate de MECT şi IŞJ în zilele de sâmbătă şi duminică, neasigurarea unor condiţii minime de desfăşurare a cursurilor în condiţii de iarnă şi chiar slaba implicare în unele situaţii a reprezentanţilor autorităţilor locale, pentru rezolvarea problemelor legate de învăţământ”, a mai menţionat şeful IŞJ Suceava.

loading...