Garda Forestieră Suceava anunță că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prelungește sesiunea de primire a cererilor de sprijin financiar pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”


Intră acum și în grupul de

Garda Forestieră Suceava  aduce la cunoștință persoanelor fizice sau juridice interesate că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prelungește sesiunea de primire a cererilor de sprijin financiar pentru schema de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” ,”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014-2020 până la data de 14.06.2019.

Potrivit inspectorului șef Mihai Gășpărel ,dosarele tehnice care se întocmesc în acest scop se pot transmite prin poștă cu confirmare de primire sau se depun de către beneficiari la sediul Gărzii Forestiere Suceava din municipiul Suceava, strada Teilor fn, cu minimum 15 zile înainte de data limită de primire a cererilor de sprijin financiar la centrele județene A.P.I.A. .

          Beneficiarii schemei pot fi unităţi administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere, persoane fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere și asociații ale acestora constituite conform prevederilor OMADR 1002/2016 cu modificările și completările ulterioare.

          Suprafața minimă pentru care se pot încheia angajamente de silvomediu este de 100 ha și trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare.

          Pentru a fi eligibili solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să fie proprietarii suprafețelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin financiar.

– să se angajeze că mențin angajamentul de silvomediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnării acestuia;

– să se angajeze că respectă cerințele specifice și cerințele obligatorii relevante prevăzute de legea națională a pădurilor aplicabile pachetelor de silvomediu pentru care aplică;

– să dețină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafețele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei; beneficiarul este obligat să asigure continuitatea contractului(lor) de administrare/prestări servicii silvice a terenului forestier de către un ocol silvic autorizat pe toată perioada de 5 ani de angajament.

– să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută de acesta într-o unitate de producție și/sau protecție.

          Ghidul solicitantului și toate informațiile necesare privind accesarea sprijinului financiar prin submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” sunt disponibile în format electronic pe site-urile: apia.org.ro/ și/sau www.afir.ro .

          Detalii se pot obține de la Centrele Județene A.P.I.A.  și Gărzile Forestiere Județene în a căror arie de competență se regăsesc terenurile forestiere pentru care se solicită sprijin financiar precum și de la sediul central al Gărzii  Forestiere din municipiul Suceava, strada Telor fn, tel. 0230520790, fax 0230520432.  ( Cristina Adelina Ciobanu)


Intră acum și în grupul de