Noi modificări în calendarul mişcării personalului didactic

Preşedintele Comisiei Judeţene de mobilitate a cadrelor didactice, inspector şcolar general adjunct, prof. Daniel Hrenciuc, a anunţat că au apărut o serie de modificări survenite în Calendar pentru etapa de Pretransferare a personalului didactici . „Ca urmare a O.M. 3607/03.04.2009 privind prorogarea unor termene şi perioade prevăzute în Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării au survenit o srie de modificari în Calendar pentru etapa de Pretransferare a personalului didactic titular, la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate şi restructurarea reţelei şcolare”, precizează adjunctul IŞJ Suceava.

Astfel, afişarea la Inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, menţionându-se în listă posturile didactice/catedrele alocate pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, are ca termen 17 aprilie 2009; afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009, termenul este 22 aprilie 2009; înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate, perioada fiind 23 aprilie – 7 mai 2009; afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită pretransferul şi transferul pentru restrângere de activitate- termen: 11 mai 2009; înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate de către inspectoratul şcolar ( perioada 11- 12 mai 2009); soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale- termen 13 mai 2009; şedinţe publice pentru pretransfer şi transfer pentru restrângere de activitate -perioada19-20 mai 2009; înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar – perioada: 21-25 mai 2009.

loading...