Acord de colaborare între FEN şi AGIRo

Federaţia Educaţiei Naţionale a semnat un acord de colaborare cu Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo) care prevede printre altele sprijinul reciproc şi apărarea intereselor membrilor celor două organizaţii. Potrivit acestui protocol, FEN şi AGIRo vor depune eforturi pentru rezolvarea dezideratelor de stringentă actualitate în ce priveşte încadrarea şi salarizarea învăţătorilor, educatoarelor, institutorilor şi absolvenţilor de învăţământ superior care predau în învăţământul primar şi preşcolar.

“FEN este întotdeauna deschisă unor asemenea parteneriate în interesul angajaţilor din învăţământ. Îmi doresc ca în urma acestui acord cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar să beneficieze de o atenţie sporită, mai ales prin noua legislaţie care urmează să se aplice în sistemul educaţional. Trebuie să acordăm o importanţă mai mare învăţământului preşcolar şi primar dacă dorim să reformăm cu adevărat sistemul educaţional”, a declarat Cătălin Croitoru, preşedintele fondator FEN.

La rândul său, preşedintele AGIRo, Viorel Dolha, a spus că mulţumeşte FEN pentru paşii concreţi pe care federaţia i-a făcut în sprijinirea fermă a dezideratelor AGIRo. „Comitetul Director AGIRo constată că FEN este singura federaţie care a răspuns solicitărilor noastre şi crede că în mod firesc locul celor din învăţământul primar şi preşcolar trebuie să fie alături de cei care îi sprijină ferm şi concret. Acest lucru ne obligă la un parteneriat privilegiat pe care îl punem în practică din orele, zilele şi săptămânile următoare”, a mai precizat Viorel Dolha.