Șeful CAS Suceava a lansat propunerea ca medicii specialiști să poată elibera prescripțiile medicale pentru persoanele asigurate, care au o boală cronică confirmată, internați în regim de spitalizare continuă, pe baza unei adeverințe tipizate eliberata de spital

Pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în secțiunea Transparenta decizionala 2019 a fost publicat și se află în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2023.

Președintele-Director General al CAS Suceava, Claudiu Cobuz, anunță că a înaintat propunerile de modificare a acestui act normativ, referitor la completarea documentelor necesare a fi transmise la contractarea serviciilor medicale, precum și posibilitatea de eliberare de către medicii specialiști a prescripțiilor medicale pentru persoanele asigurate, care au o boală cronică confirmată, internați în regim de spitalizare continuă, pe baza unei adeverințe tipizate eliberata de spital.

De asemenea, s-a propus implementarea prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 128/2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, modificata prin Ordonanța nr.9/2019), care permit ca un medic specialist care nu are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu CAS, sa poată elibera pacienților pe care-i consulta bilete de trimitere pentru specialități clinice, biletele de trimitere pentru investigații paraclinice (analize de laborator, radiologie, imagistica) și rețete pentru medicamente cu sau fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. În județul Suceava sunt peste 500 medici specialiști, din care 70% sunt în contract cu CAS Suceava. Înregistram astfel un deficit de medici specialiști în contract cu CAS Suceava la nivelul județului, fapt care afectează direct accesul asiguraților la aceste servicii medicale, a arătat Claudiu Cobuz.