Comunele pot depune proiecte de investiţii aferente Măsurii 322 – „Renovarea şi dezvoltarea satelor”

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a luat hotărârea de a accepta avizele, acordurile, autorizaţiile, adeverinţele sau certificatele de urbanism emise anterior şi pentru Consiliile Locale sau Primării, a anunţat, joi, directorul Oficiului Judeţean Suceava al APDRP, Ovidiu Donţu. El a arătat că această măsură a fost luată cu scopul de a facilita accesarea fondurilor nerambursabile şi mai ales pentru a veni în sprijinul beneficiarilor măsurii 3.2.2. care ar fi riscat să piardă banii investiţi deja pentru documentaţia aferentă proiectelor.

Astfel, potrivit şefului OJPDRP, un solicitant care a obţinut aceste documente şi acestea mai sunt încă valabile, pentru proiecte reportate, neeligibile retrase şi redepuse, inclusiv pentru proiectele care se depun pentru prima oară, nu va mai fi nevoit să modifice denumirea solicitantului pentru a demonstra conformitatea proiectului în momentul depunerii Cererii de finanţare. Donţu a explicat că în această sesiune se oferă posibilitatea implicării ONG-urilor, unităţilor de cult cât şi a aşezămintelor culturale în asigurarea bunei funcţionări a unor investiţii în parteneriat cu autorităţile publice locale comune. În acelaşi timp, beneficiarii vor putea solicita plăţi în avans de maxim 50% din valoarea ajutorului public acordat pentru proiect, astfel plafonul maxim fiind crescut de la 20% la 50%.

Totodată, directorul OJPDRP a mai arătat că pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari ai măsurii 3.2.2., APDRP a simplificat conţinutul Cererii de finanţare, dar şi cel al documentelor anexate acesteia. „Acest lucru a fost făcut prin eliminarea anumitor avize şi autorizaţii cât şi prin solicitarea beneficiarului de a-şi asuma răspunderea pentru toate declaraţiile furnizate”, a mai spus Donţu.

APDRP a lansat în 15 iunie 2009 prima sesiune a acestui an pentru depunerea proiectelor de investiţii aferente Măsurii 3.2.2., Renovarea şi dezvoltarea satelor care va fi deschisă până în data de 31 iulie 2009. Principalii beneficiarii eligibili ai acestei măsuri sunt comunele şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI).

loading...