„Experienţă educaţională la graniţa de nord – est a Europei”

Timp de un an de zile, în perioada 23.08.2008 -22.08.2009 Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava în parteneriat cu Gimnaziul Nr. 6 al Consiliului Orăşenesc din Cernăuţi au fost implicate într-un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE CBC 2006, proiect care şi-a propus realizarea de schimburi informaţionale în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ şi de bune practici, în vederea intensificării capacităţii instituţiilor şi autorităţilor locale de a dezvolta şi implementa proiecte comune în domeniul educaţional şi social din zona transfrontalieră.

Intitulat „Punte educaţională în Bucovina”, cod Perseus RO2006/ 018-449.01.02.01, proiectul a încurajat contactele dintre structurile de învăţământ din Suceava şi Cernăuţi, având în vedere că educaţia reprezintă una dintre componentele cele mai importante din societatea noastră. S-a realizat astfel transferul de know-how la nivelul celor două sisteme de învăţământ, din România şi Ucraina. Prin activităţile derulate a fost încurajat şi parteneriatul între diverse instituţii locale din regiunile Suceava şi Cernăuţi şi a fost îmbunătăţit accesul la informaţii.

Proiectul şi-a propus să crească nivelul de cooperare între instituţii de învăţământ din judeţul Suceava şi Regiunea Cernăuţi în domeniul educaţiei nonformale. Beneficiarii finali ai proiectului sunt 30 de cadre didactice din zona transfrontalieră ce au fost implicate în schimbul de experienţă cu profesori din Suceava şi Cernăuţi, 30 de cadre didactice şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale ce au participat la seminarul tematic “Metode alternative de educaţie în sistemul de învăţământ” care s-a derulat la Cernăuţi timp de 3 zile, 24 de cadre didactice din Suceava şi Cernăuţi care au fost formaţi ca animatori de tineret prin participarea la un curs de formare de animatori care s-a derulat la Suceava timp de 7 zile, 60 de elevi ce au participat la cursurile de teambuilding, comunicare şi cetăţenie activă din cadrul Clubului Educaţie Europeană din incinta Colegiului Naţional „Petru Rareş”; peste 300 de elevi au beneficiat de facilităţile oferite de Clubul Educaţie Europeană, instituţiile şcolare ce vor accesa site-ul creat: www.cnprsv.ro.

Proiectul a contribuit şi contribuie în continuare la permanentizarea cadrului de comunicare existent deja la nivelul celor două comunităţi transfrontaliere şi a sprijinit multiplicarea iniţiativelor de cooperare romano-ucraineană ca factor de dezvoltare locală.

Punând accentul pe intensificarea relaţiilor transfrontaliere, acest proiect se înscrie în demersurile pe care România, ca stat al Uniunii Europene, le dezvoltă pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de bună vecinătate.

loading...