26 de masterate acreditate din cele 53 scoase la concurs de Universitate „Ştefan cel Mare”

În sesiunea din toamnă vor fi puse la dispoziţia absolvenţilor de studii de licenţă circa 1.000 de locuri la master în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. În perioada 9-18 septembrie va alea loc înscrierea candidaţilor iar în perioada 21-25 se va face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.

Conform listei cu programele de studii universitare de masterat publicată de ARACIS-Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) are 26 programe de studii universitare de masterat acreditate.
ARACIS a actualizat lista tuturor universităţilor de stat şi private din România conţinând specializările de masterat acreditate.

Din cele 53 de specializări la masterat scoase la concurs în acest an de USV, doar 26 se regăsesc pe lista ARACIS ca fiind acreditate. La facultăţile de Inginerie Alimentară, Silvicultură şi Litere toate specializările sunt acreditate. Din cele 11 specializări la master din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie doar două funcţionează pe bază de autorizaţie, urmând a obţine acreditarea în viitor, şi anume Românii între Orient şi Occident şi Fenomene geografice de risc şi dezvoltare durabilă. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică are zece specializări la master, din care cinci sunt acreditate – Management şi administrarea afacerilor, Administrarea afacerilor europene, Contabilitate şi audit financiar, Management şi administraţie europeană şi Management şi audit în afaceri şi administraţie.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei are doar două specializări la master, Managementul instituţiilor educaţionale fiind acreditată, iar Comunicare didactică, fiind mai nouă funcţionează pe baza unei autorizaţii.

O situaţie mai aparte se înregistrează în cazul facultăţilor de Inginerie Electrică şi Inginerie Mecanică, prima având zece programe de masterat şi niciuna nu e autorizată, iar la Mecanică din cele 11 doar două sunt acreditate, Ingineria calităţii şi siguranţa muncii şi Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare.
În cazul acestor două facultăţi studiile universitare de masterat nu sunt acreditate pentru că nu întrunesc condiţiile cu privire la numărul de promoţii care au absolvit această formă de învăţământ.
Astfel că cele 27 de specializări care nu sunt acreditate nu sunt „ilegale” ci doar nu au vechimea şi nici numărul de promoţii necesare pentru a putea aplica dosarele pentru a primi acreditarea.

loading...