Sindicaliştii suceveni din cadrul FEN, nemulţumiţi de rezultatul discuţiilor cu Ministerul Educaţiei

În urma discuţiilor purtate marţi, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Federaţia Educaţiei Naţionale îşi manifestă totalul dezacord cu hotărârea luată de ministrul Ecaterina Andronescu împreună cu celelalte organizaţii sindicale. Potrivit sindicaliştilor suceveni această hotărâre vizează diminuarea cu 50 % a salariului de merit şi a gradaţiei de merit, anularea fondului de premiere de 2 %, înjumătăţirea sporului de mediu rural, introducerea în norma de predare a învăţătorilor a orelor de educaţie fizică şi religie, ore predate până acum de către profesori, majorarea normei obligatorii de predare pentru directori şi directori adjuncţi, majorarea de la 16 la 18 ore a normei de predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I şi vechime de peste 25 de ani, trimiterea în concediu obligatoriu fără salariu pentru una sau două zile.

Sindicaliştii spun că potrivit MECI, aceste hotărâri împreună cu dispariţia de posturi ar trebui să acopere contravaloarea celor 10 zile fără salariu.

„Diminuarea drepturilor salariale vine în contradicţie cu legea şi ar trebui reglementate printr-o ordonanţă de urgenţă. Odată adoptată această ordonanţă ar putea fi permanentizată, diminuând veniturile şi aşa mici ale angajaţilor din învăţământ. În momentul în care va fi aprobat acest act normativ, FEN îl va contesta la Curtea Constituţională. În plus, aceste decizii vin în contradicţie cu toate mesajele de creştere a calităţii şi de motivare a performanţei. Măsurile sunt discriminatorii cu atât mai mult cu cât ele lovesc în cadrele didactice cu merite deosebite în activitatea didactică şi în cele care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural. Nu vom accepta niciodată să prestăm activităţi neremunerate cu atât mai mult cu cât legea salarizării unitare stabileşte pentru următorii ani îngheţarea veniturilor”, spun sindicaliştii afiliaţi la FEN.

loading...