MEC anunță măsuri privind transportul public gratuit al elevilor din România, echivalarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, sprijin financiar şi pentru unităţile de învăţământ particular autorizate provizoriu, dar şi modificări privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a informat  într-un comunicat de presă, că în şedinţa de Guvern desfăşurată joi a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul educaţiei, care sunt aplicabile începând cu intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

În comunicat se arată că, potrivit acestei Ordonanţe de Urgenţă , toţi elevii din România vor beneficia de transport public gratuit pe baza carnetului de elev, iar operatorii de transport au obligaţia de a asigura transportul gratuit al elevilor şi al altor categorii de persoane care beneficiază de facilităţi specifice de transport, sub sancţiunea  „încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel judeţean”  şi a “retragerii licenţei de traseu în cazul transportului interjudeţean”.

O altă măsură vizează desfăşurarea examenului de Bacalaureat 2020, probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale urmând să fie echivalate/recunoscute conform metodologiei elaborate de MEC.

“Pentru anul şcolar 2019-2020, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, se arată în comunicatul de presă al MEC.

Conform aceleiaşi ordonanţe de urgenţă, statul va asigura sprijin financiar şi pentru unităţile de învăţământ particular autorizate provizoriu

“Statul asigură finanţarea de bază  şi pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru şi preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, care studiază în unităţi de învăţământ autorizate provizoriu. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada suspendării cursurilor din anul şcolar 2019-2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.   Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării”, se precizează în comunicat.

Potrivit MEC, au fost efectuate şi modificări privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice

“Pentru anul şcolar 2019-2020, cadrelor didactice care susţin examenul pentru definitivare în învăţământ li se recunoaşte nota obţinută la ultima inspecţie la clasă, susţinută în calitate de cadru didactic calificat”, menţionează MEC.

Sursa citată mai informează că începând cu data intrării în vigoare a acestei Ordonanţe de urgenţă şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, gradul didactic II se obţine de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de  cel puţin  patru ani de la obţinerea definitivării în învăţământ prin promovarea unei probe ce include cel puţin două inspecţii şcolare, dar şi a probei scrise care conţine elemente de pedagogie şi de psihologie, precum şi elemente de metodica specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.

loading...