Rectificare bugetara la CAS Suceava pentru o parte din servicii (VIDEO)

Preşedintele CAS Suceava, Cristina Iordăchel, a informat că, după rectificarea bugetară, sumele alocate pentru spitale şi ambulanţă, acoperă cheltuielile de personal, utilităţi şi hrană pentru toate lunile trimestrului IV. CAS Suceava a primit în urma rectificării bugetare suma de 41.530.000 lei din care 7.700.000 credite bugetare şi 33.760.000 credite de angajament.

„Pentru finanţarea asistenţei medicale primare şi de specialitate au fost alocate fondurile necesare finanţării integrale a trimestrul IV. Sumele alocate pentru spitale şi ambulanţă, acoperă cheltuielile de personal, utilităţi şi hrană pentru toate lunile trimestrului IV, necesarul de medicamente urmând să fie acoperit prin contracte ce urmează sa fie plătite în primul trimestru al anului 2010”, spune Cristina Iordăchel adăugând că, în ceea ce priveşte asistenţa medicală paraclinică, până în momentul de faţă nu au fost alocate sume suplimentare faţă de contractele încheiate pentru trimestrul IV, motiv pentru care s-a înaintat CNAS o nouă cerere de suplimentare a fondurilor.

Decontarea serviciilor medicale contractate pentru trimestrul IV 2009 se face lunar, în limita creditelor bugetare deschise, urmând ca serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale şi rămase nedecontate să se deconteze eşalonat în anul 2010 în limita creditelor de angajament aprobate pentru anul 2009.

loading...