CAS sustine ca sunt bani pentru finantarea serviciilor medicale si eliberarii de medicamente pentru decembrie

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava consideră că furnizorii de servicii nu au înţeles contractul cadrul şi se plâng degeaba că nu există finanţare. Potrivit CAS Suceava, în cursul lunii noiembrie s-au efectuat plăţi către farmacii pentru medicaţia antidiabetică, în valoare de aproximativ 13 miliarde lei vechi, iar în cursul săptămânii viitoare se vor mai efectua plăţi în valoare de peste 6 miliarde de lei vechi tot pentru acest tip de medicaţie. CAS mai precizează că, pentru medicaţia aferentă programului de oncologie s-au efectuat plăţi în valoare de 12,8 miliarde lei vechi, iar pentru programul HIV/SIDA s-au plătit 2,3 miliarde lei vechi.

”În cursul săptămânii viitoare conform deschiderilor de credite aprobate, se vor face plăţi de 73.000 lei pentru medicaţia pacienţilor cu transplant şi aproximativ 600.000 lei pentru medicaţia compensată, plată aferentă subvenţiei de 40%, provenită de la Ministerul Sănătăţii. Celelalte programe naţionale – tratamentul pentru tuberculoză, mucoviscidoză, au fost achitate in totalitate, conform consumurilor înregistrate. Prin urmare plăţile către farmacii vor înregistra în luna noiembrie un total de peste 39 miliarde lei vechi. De asemenea a fost rezolvată finanţarea fondului de salarii pentru Spitalul Orăşenesc Siret, prin diminuarea creditelor bugetare de la alte spitale şi înlocuirea lor cu credite de angajament” a declarat duminică, preşedintele CAS Suceava, Cristina Iordăchel.

Referitor la finanţarea asistenţei medicale pentru luna decembrie, aceasta spune că, în pofida faptului că în momentul de faţă sumele stipulate în contract nu acoperă necesarul real de servicii, se va proceda la aplicarea art.5, alin.4, din Hotărârea nr.1714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009. Acesta prevede: “ Totalul angajamentelor legale aferente serviciilor medicale, inclusiv furnizarea de medicamente si dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu pot depăşi media lunara a primelor 11 luni ale anului precedent decât cu maximum 5%.”

”Din discuţiile avute cu toate tipurile de furnizori de servicii medicale, a rezultat ca dumnealor nu au înţeles semnificaţia acestui articol din Hotărârea nr.1714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru anul 2009 care le permite să presteze în luna decembrie servicii la nivelul de finanţare asemănător lunilor anterioare, iar facturile vor fi primite la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate , în luna ianuarie 2010. Această prevedere din Hotărârea nr.1714/2008 a fost aplicată şi în cursul lunii ianuarie 2008, prin urmare orice discuţii legate de inexistenţa finanţării serviciilor medicale şi eliberării de medicamente pentru decembrie 2009, este nereală” susţine preşedinta CAS Suceava.

loading...