”Cornul abundentei” in visteria laboratoarelor de radiologie

La sfârșit de an, și în contextul crizei economice laboratoarele din județ au parte de ”cornul abundenţei”. Preşedinta Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, Cristina Iordăchel a precizat duminică, faptul că în urma discuţiilor şi a corespondenţei purtate cu reprezentanţii legali si laboratoarelor de analize medicale şi ai laboratoarelor de radiologie, a rezultat că aceste laboratoare nu au epuizat în momentul de faţă fondurile alocate, ”iar laboratoarele de radiologie chiar au confirmat în scris casei de asigurări, că fondurile alocate depăşesc cererea de servicii”.

”Acest fapt este evident in municipiul Suceava si oraşul Siret, unde reprezentanţii legali ai laboratoarelor de radiologie, au consemnat în scris că previziunea dumnealor de a efectua servicii este mult mai mică decât sumele alocate şi prin urmare aceste sume vor fi redistribuite” declară preşedinta CAS Suceava.

Aceasta mai spune că , în cursul lunii noiembrie, au fost achitate integral sumele datorate furnizorilor de asistenţă primară (medicină generală), asistenţă de specialitate şi laboratoare, precum si creditele bugetare aferente eliberării de medicamente si asistenţă spitalicească.

”Suntem în grafic cu toate tipurile de plăţi şi nu vor exista probleme în plata furnizorilor, nici în luna decembrie 2009. Faptul că spitalele nu dispun în luna decembrie de credite bugetare, ci doar de credite de angajament, nu influenţează plata salariilor, deoarece plăţile către spitale aferente lunii decembrie, se fac în primele zile ale lunii ianuarie 2010, când din punct de vedere legal este permisă şi plata creditelor de angajament. Toate celelalte tipuri de furnizori care sunt finanţaţi prin credite de angajament, vor primi plăţi în luna ianuarie 2010 aferente lunii anterioare sau termenelor de contract (farmacii)” ţine să precizeze Cristina Iordăchel.

loading...