Comisia Fondului Funciar Suceava s-a întrunit într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au fost incluse 65 de lucrări, fiind adoptate 50 de hotărâri

În data de 18 decembrie, în incinta Palatului Administrativ a avut loc o nouă ședință a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Suceava.

Potrivit Prefecturii Suceava, pe ordinea de zi au fost incluse 65 lucrări elaborate de către Compartimentul Fond Funciar din cadrul Instituției Prefectului-Județul Suceava, de la ultima ședință care a avut loc în data de 06.10.2020.

Concret, lucrările au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, precum și emitere de duplicate ale unor titluri de proprietate.

Prin urmare, în cadrul ședinței au fost adoptate 50 hotărâri ale comisiei județene. Dintre acestea, patru hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 7,63 ha teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de trei persoane fizice și o persoană juridică.

Totodată, au fost emise un număr de șase hotărâri care au avut ca obiect invalidarea propunerilor formulate de către comisiile locale și care au vizat reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafață de 9,3015 ha teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de 6 persoane fizice.

Pe lângă asta, prin patru hotărâri au fost admise două cereri privind propunerile de atribuire în proprietate de teren aferent locuințelor pentru un număr de două persoane fizice și au fost respinse două cereri privind propunerea de atribuire în proprietate de teren aferent construcțiilor pentru două persoane fizice .

De asemenea, au fost emise 26 hotărâri care au vizat fie modificări sau, după caz, puneri în executare de hotărâri judecătorești, două hotărâri au vizat corectarea unor erori materiale în cuprinsul hotărârilor emise de comisia județeană, iar trei hotărâri au avut ca obiect contestații a unor  persoane fizice formulate împotriva modului de soluționare a cererilor formulate, de către comisiile locale de fond funciar.

Alte cinci  hotărâri au fost emise pentru cinci persoane fizice și au privit însușirea amplamentului pentru o suprafață de 9,56 ha teren cu vegetație forestieră propus spre validare de către comisiile locale, dat fiind incidența Deciziei CCR nr. 395/2017.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 11 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și două solicitări privind emiterea de duplicate unor titluri de proprietate. O documentație a fost returnată, solicitarea adresată nefăcând obiectul emiterii unei hotărâri a comisiei județene.