CJSU Suceava a avut anul trecut de șapte ori mai multe ședințe extraordinare decât media anilor precedenți, principalele situații de risc fiind inundațiile, Pesta porcină africană și bineînțeles Covid-19 // Raport de activitate pentru anul 2020

În cursul zilei de 28 ianuarie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2020.

Am extras din raport cele mai relevante date statistice, pe care le prezentăm în continuare.

Anul trecut, CJSU Suceava s-a reunit în două ședințele ordinare și în 75 extraordinare, situație cauzată de pandemia Covid-19.

AnulȘedințe C.J.S.U. (număr)
OrdinareExtraordinare
2020275
Comparativ cu anii precedenți
2019110
2018120

De asemenea, anul trecut au avut loc și:

 • 64 şedinţe extraordinare ale Grupului de suport tehnic pentru epidemii, în cadrul ședințelor de Comitet Județean pentru Situații de Urgență sau alte întruniri desfășurate la sediul Instituției Prefectului – județul Suceava;
 • 4 ședințe ale Centrului Local de Combatere a Bolilor Suceava, în vederea prezentării unor informări cu privire la stadiul Pestei Porcine Africane din punct de vedere al riscului potențial generator de situații de urgență pe teritoriul județului nostru.

Totodată, în 2020 CJSU a adoptat şi aprobat 113 hotărâri, ponderea cea mai însemnată a acestora fiind:

 • 67 pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 și
 • 14 pentru aprobarea Scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Suceava.

Acțiuni pe timpul manifestării factorilor de risc
Urmare a atenţionărilor şi avertizărilor hidrometeorologice, Centrul de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei s-a activat de 16 ori non-COVID (în aceeași perioadă a anului precedent – 23 ori).

Un alt factor de risc a repereztat Pesta Porcină Africană, boală virală sistemică, contagioasă, febrilă, asemănătoare pestei porcine clasice a produs înregistrarea primului focar din anul 2020, pe teritoriul județului Suceava, la data de 05.03.2020, la un mistreț din localitatea Vatra Dornei. Au urmat după focarele de PPA la porcul domestic din localitățile: Strâmtura – Vama, 23.10.2020; Corocăiești (două focare), 04.11.2020; Hreațca – Vulturești, 05.11.2020; Călinești – Dărmănești, 06.11.2020; Horodniceni, 25.11.2020; Capu Codrului – Păltinoasa, 02.11.2020; Mihăiești, 18.12.2020; Sucevița, 18.12.2020 și Marginea, 23.12.2020.

În același timp, CJSU a gestionat situaţia construcţiilor uşoare din elemente modulate repartizate la nivelul judeţului Suceava, la ora bilanţului situaţia fiind următoarea:

Din totalul de 44 locuinţe modulare, acestea sunt repartizate astfel:

 • 6 module în stoc la Detaşamentul de Pompieri Rădăuţi;
 • 38 module în folosinţă la Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

Pe lângă asta, CSJU a obținut 14 construcții din elemente modulate și 14 radiatoare electrice pentru spitalele din județ.

Principalele activităţi preventive desfășurare de CJSU Suceava în 2020:

 • Gestionarea situațiilor de urgență generate de manifestarea riscului epidemiologic datorat coronavirusului SARS-CoC-2, atât în plan operațional, legislativ dar și în plan preventiv:
 • În plan preventiv prin controalele executate în atributul Legii nr. 55/2020 atât la nivel public, cât și în sectorul privat de către instituțiile cu rol principal și de sprijin în gestionarea riscului epidemiologic, în vederea verificării respectării măsurilor de siguranță epidemiologică și prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • În plan legislativ, ca urmare a analizelor de risc desfășurate în plenul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava sau în cadrul ședințelor grupurilor de suport tehnic, respectiv ca urmare a analizării parametrilor de manifestare a riscului epidemiologic și adoptarea unor măsuri pentru reziliența comunităților prin emiterea unui număr de 97 Hotărâri CJSU;
 • În plan operațional au fost avute în vedere identificarea persoanelor sosite din zone cu risc crescut epidemiologic sau a persoanelor „contact direct” ale unor cazuri confirmate COVID-19, dispunerea măsurilor de izolare/carantinare/carantinare instituționalizată (după caz), asigurarea transportului acestora din zonele de trecere a frontierei către județul/județele de domiciliu, asigurarea pazei centrelor de carantină instituționalizată, asigurarea verificării respectării măsurilor de carantină/izolare la domiciliu, asigurarea transportului probelor biologice, asigurarea asistenței medicale de urgență și transportul la spital al persoanelor suspecte/confirmate cu noul Coronavirus, decontaminarea personalului de intervenție și a tehnicii de intervenție utilizate în cadrul misiunilor asociate COVID, alte asemenea;
 • Monitorizarea cursurilor de apă, în special bazinul hidrografic al Râurilor Bistriţa şi Moldova superioară, acolo unde preponderent apare situaţia în care se creează poduri de gheaţă și implicit blocaje pe cursurile de apă, având drept consecințe inundarea zonelor adiacente;
 • Monitorizarea circulaţiei pe căile de comunicaţii rutiere, pe perioada manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, cu precădere a celor specifice sezonului de iarnă;
 • Întocmirea Programului de măsuri nestructurale în vederea reducerii eventualelor efecte ale fenomenului de zăpor pe Râurile Bistrița, Dorna, Moldova și afluenți, pentru iarna 2020-2021;
 • Întocmirea și aprobarea Schemei privind riscurile teritoriale din județul Suceava;
 • Întocmirea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor;
 • Întocmirea şi aprobarea Planului judeţean de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru anul 2020;
 • Verificare a modului de salubrizare şi asigurare a secţiunilor de scurgere a cursurilor de apă de pe teritoriul judeţului;
 •  Controale comune, pe domenii de activitate specifice, efectuate de către instituţiile publice, în scopul prevenirii apariției unor factori generatori de situații de urgență (Instituţia Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Judeţean în Construcţii, Garda de Mediu, Direcţia Silvică ş.a.);
 • Întocmirea și aprobarea Procedurii privind activarea și funcționarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției;
 • Întocmirea și aprobarea Planului de măsuri şi a procedurii privind Gestionarea situaţiilor de urgenţă caracteristice sezonului cald – 2020:
 • Întocmirea unor Planuri de măsuri în vederea reducerii riscului de manifestare a arderilor necontrolate de vegetație uscată și resturi menajere;
 • Întocmirea și aprobarea Planului de măsuri şi a procedurii privind Gestionarea situaţiilor de urgenţă caracteristice sezonului rece 2020 – 2021.
 • Întocmirea și aprobarea Regulamentului de funcționare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției;
 • Întocmirea Planului de control tematic inopinat pentru verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19.