50 de locuri in plus la Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava pentru anul urmator

Ca urmare a demersurilor făcute de doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, privind alocarea, pentru Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, a 50 de locuri pentru specializările Ucraineană-Română/Engleză şi Română-Italiană şi Română-Spaniolă, cifra de şcolarizarea s-a majorat.

„În semn de susţinere a demersurilor dumneavoastră şi ale Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Ministrul Afacerilor Externe a făcut cunoscută Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului solicitarea Facultăţii de Litere şi Ştiinţele Comunicării din cadrul universităţii menţionate de a se aproba alocarea, pentru anul universitar 2010- 2011, a 50 de locuri pentru specializările ucraineană-română/engleză, română-italiană şi română-spaniolă”, se precizează într-o adresă trimisă de ministrul Teodor Baconschi.

Prin document se aduce la cunoştinţă, că după o analiză în cadrul departamentelor de specialitate MECTS a comunica decizia de a aproba solicitarea. Locurile pentru aceste specializări vor fi încadrate în cifra de şcolarizare alocată pentru acest an.