„VAREHD 15”, conferinta internationala la Facultatea de Inginerie Mecanica din Suceava

În perioadă 6-8 mai 2010, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, a organizat “Conferinţa internaţională de lubrificaţie şi tracţiune elastohidrodinamica-VAREHD 15”.

Cei peste 60 de participanţi din ţară şi din străinătate (Franţa, Grecia, Algeria, Lituania) au prezentat lucrări în cadrul a 4-secţiuni ale conferinţei: “Mecanica contactului”, “Reologie”, “Biocontacte si biotribologie”, “Frecare si Uzura”.

O secţiune specială suplimentară a fost dedicată tinerilor doctoranzi.

Potrivit preşedintelui Comitetului ştiinţific al Conferinţei, prof. dr. ing. Emanuel Diaconescu, prorector al Universităţii sucevene şi membru Corespondent al Academiei Române, “conferinta şi-a păstrat tradiţia de calitate şi nivel ştiinţific şi a adus contribuţii la stadiul actual al cunoaşterii ştiinţifice la nivel mondial”.

Lucrările reprezentative vor fi publicate în următorul volum al revistei “Acta Tribologica” a Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management.