Cazurile de malpraxis vor putea fi rezolvate si pe cale administrativa

Ministerul Sănătăţii a modificat dispoziţiile legale privind judecarea cazurilor de malpraxis. Colegiul Medicilor din România a făcut publică situaţia reclamaţiilor la nivelul colegiilor judeţene pentru anul 2009. Astfel, în judeţul Suceava s-a înregistrat un caz fără sancţiune, unul cu mustrare, o atenţionare şi un avertisment.

„Prin noile modificări la Legea 95/2006, Ministerul Sănătăţii urmăreşte întărirea rolului şi a atribuţiilor comisiilor de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis care funcţionează la nivelul direcţiilor de sănătate publică. De asemenea, am introdus dispoziţii noi prin care se vor putea soluţiona mult mai rapid cazurile de malpraxis prin facilitarea procedurilor administrative şi reducerea la minimum a procedurilor juridice”, a declarat Cseke Attila, ministrul Sănătăţii.

În premieră, au fost introduse prevederi prin care prejudiciile stabilite de comisiile de malpraxis ale direcţiilor de sănătate publică se pot rezolva pe cale administrativă, prin înţelegere între victima actului de malpraxis (sau a aparţinătorilor acesteia) şi furnizorul de servicii medicale. În acest fel, pacienţii pot preîntâmpina un proces în instanţă care poate avea o durată îndelungată şi costuri uneori peste puterile lor financiare. De altfel, în prezent, există o tendinţă la nivelul tuturor statelor Uniunii Europene de soluţionare a cazurilor de malpraxis prin această soluţie, de mediere.

Decizia comisiei va trebui să stabilească nu numai dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis, aşa cum se întâmpla până în prezent, dar să se pronunţe şi asupra circumstanţelor, a cauzelor, natura şi întinderea prejudiciilor produse pacienţilor.

S-a stabilit, de asemenea, ca la dezbaterile comisiei de malpraxis să participe şi un reprezentant al societăţii de asigurări.

Atunci când comisia stabileşte că există cazul de malpraxis, asigurătorul va face o ofertă celui prejudiciat pentru a se încheia o înţelegere. Dacă victima prejudiciului şi personalul medical, furnizorii de produse şi servicii medicale, sanitare sau farmaceutice acceptă această înţelegere se va încheia un contract de tranzacţie.

Dacă cel prejudiciat nu este de acord cu oferta asigurătorului, atunci, tot ca o noutate, soluţionarea conflictelor existente între cel care reclamă malpraxisul şi personalul medical va fi realizată de către mediatori autorizaţi angajaţi de către direcţiile de sănătate publică.

Pentru evitarea situaţiilor în care activitatea comisiilor de malpraxis se blochează din cauza lipsei experţilor judeţeni pentru anumite specialităţi sau din cauza refuzului acestora de a analiza activitatea colegilor din aceeaşi unitate sanitară s-a realizat o listă naţională de experţi care pot fi consultaţi. Astfel, un expert stabilit în cadrul listei naţionale va putea expertiza cazurile apărute la nivelul oricărui judeţ, chiar dacă acesta îşi desfăşoară activitatea într-o unitate medicală.

Tot ca o noutate, personalul medical, furnizorii de servicii medicale vor avea obligaţia să furnizeze informaţii privind procedurile şi tratamentul administrat persoanei care se consideră victima unui act de malpraxis în termen de 15 zile de la depunerea cererii.

Ministrul Sănătăţii a cerut ca noile modificări la Legea 95/2006 să fie dezbătute in Parlament, în regim de urgenţă.