Medicii de familie sustin ca nu percep taxe ilegale

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie şi Societatea Naţională de Medicina Familiei precizează că acuzaţiile aduse la adresa cabinetelor medicilor de familie că ar percepe taxe în mod ilegal şi nejustificat sunt “nefondate” şi “tendenţioase”. Ei spun că acestea produc “disensiuni în relaţia medic-pacient şi disfuncţionalităţi în furnizarea de servicii medicale, într-un domeniu de interes social major”.

Cele două asociaţii la care au aderat şi medicii suceveni de familie au reamintit că, începând din luna martie 2010, conform legii, “toate serviciile medicale (cu excepţia urgenţelor, a bolilor acute şi subacute) vor fi acordate în baza unor programări, inclusiv cele finalizate cu bilete de trimitere către alte specialităţi sau examinări paraclinice (laborator, radiologie, ecografie etc.)”. Totodată, conform contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu începere din aprilie 2010 Casa de Asigurări recunoaşte un număr de 20 de consultaţii în medie pe zi, adică maximum 420 de consultaţii pentru o lună cu 21 de zile lucrătoare, inclusiv pentru consultaţiile finalizate cu bilete de trimitere către alte specialităţi sau examinări paraclinice.

În acest contest, spun asociaţiile, “orice furnizor în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, inclusiv cabinetele de medicină de familie, are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate. Totodată, furnizorul are dreptul de a încasa contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare”.

Concluzionând, „orice altă interpretare contrară este abuzivă şi de natură să afecteze dreptul medicului de familie de a obţine contravaloarea unora dintre serviciile prestate, care nu sunt suportate din Fondul de asigurări sociale de sănătate”.

Potrivit asociaţiilor „în ultima perioadă de timp, instituţiile şi persoanele competente au transmis răspunsuri repetat neclare de natură să inducă populaţiei ideea că este ilegală încasarea unei taxe pe consultaţie (cu chitanţă), în afara pachetului de servicii contractat cu casele de asigurari”, în fond aceasta fiind pe deplin legală.

Despre situaţia creată, în deplin acord cu cele menţionate de cele două asociaţii ale medicilor de familie, purtătorul de cuvânt a medicilor de familie suceveni, dr. Irina Badrajan, a precizat că „situaţia creată şi reacţia noastră a medicilor de familie este ca urmare a exprimării din norme ambigue şi în neconcordanţă cu legea 95 din 2006, care creează confuzii şi posibilităţi de interpretare după bunul plac al celor care ne gestionează fondurile. Legea spune care sunt taxele şi când se plătesc, iar normele lasă o portiţă de interpretare”.