Examenul de titularizare, la linia de start

Examenul de titularizare a demarat cu probele practice, centrele pentru testare fiind organizate la Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, Colegiul de Artă, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, Colegiul Naţional de Informatică, Colegiul Economic şi Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, toate din municipiul Suceava. Pentru aceste probe practice erau înscrişi 58 de candidaţi, la 27 de discipline.

Proba scrisă pentru toţi candidaţii are loc miercuri, 14 iulie a.c., iar în data de 16 iulie vor fi afişate rezultatele.

Anul acesta, candidaţii au la dispoziţie 131 posturi titularizabile, dar şi 402 posturi netitularizabile complete şi 446 incomplete, iar la câteva discipline concurenţa este acerbă. Este vorba despre învăţători/institutori, unde sunt 71 candidaţi/loc, apoi la limba română unde se înregistrează 66 candidaţi/loc, la geografie s-au înscris 62 candidaţi, deşi nu există niciun loc titularizabil, la engleză sunt 22 candidaţi/loc şi la sport 18 candidaţi/loc.

Astfel, s-au înscris pentru concursul de titularizare din acest an 1.103 candidaţi, dintre care 147 au optat pentru cele patru posturi titularizabile pentru învăţători, la limba română sunt 132 candidaţi pe trei posturi titularizabile disponibile, la educatoare s-au depus 124 dosare pentru cele 25 locuri, la limba engleză sunt patru posturi vacante pentru care s-au înscris 89 candidaţi, iar la educaţie fizică şi sport s-au înregistrat 74 dosare pentru cele patru posturi titularizabile scoase la concurs. De asemenea, 62 candidaţi s-au înscris pentru concursul de titularizare în speranţa că vor prinde un post la geografie, chiar dacă nu au fost scoase la concurs catedre titularizabile, doar netitularizabile.

Oferta posturilor netitularizabile complete este mult mai diversificată, iar la unele discipline sunt zeci de locuri vacante – 51 pentru învăţători, 45 pentru educatori, 37 pentru pregătire/instruire practică, 21 limba română şi câte 18 pentru profesor itinerant/de sprijin şi matematică. Cei care nu vor reuşi să obţină postul titularizabil vizat vor recurge la soluţia de rezervă, şi anume catedra netitularizabilă.