Ordin ministerial de inchidere a unei gradinite particulare din Campulung Moldovenesc

Prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Petru Funeriu, Grădiniţa cu program normal din municipiul Câmpulung Moldovenesc, a Fundaţiei Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” – Filiala Câmpulung Moldovenesc a fost desfiinţată. Astfel, potrivit Ministerului Educaţiei prin ordin de ministru s-a decis ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru 9 unităţi de învăţământ preuniversitar particular din ţară, începând cu anul şcolar 2010 – 2011.

Decizia ministrului Educaţiei a fost luată la propunerea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), care, pentru a evita orice confuzie legată de reţeaua şcolară din învăţământul privat, a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene, în luna august 2010, situaţia funcţionării tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate.

În urma datelor primite din teritoriu, ARACIP a considerat necesară emiterea ordinelor de ministru privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru 9 unităţi de învăţământ preuniversitar particular.

Potrivit legislaţiei în vigoare ,,se consideră desfiinţat/desfiinţată nivelul de învăţământ, specializarea, respectiv calificarea profesională pentru care organizaţia furnizoare de educaţie autorizată să funcţioneze provizoriu nu a mai şcolarizat, din diferite motive, o perioadă minimă egală cu un ciclu de şcolarizare” (art. 31 din HG nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie).

Ministerul Educaţiei menţionează că s-a ridicat autorizaţia de funcţionare provizorie, începând cu anul şcolar 2010 – 2011pentru Grădiniţa „Iulia” din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş (Fundaţia „Iulia” din Baia Mare) – nivel de învăţământ preşcolar; Grădiniţa „Steps” din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi (S.C. English Step By Step S.R.L. din Iaşi) – nivel de învăţământ preşcolar; Grădiniţa cu program normal din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava (Fundaţia Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” – Filiala Câmpulung Moldovenesc) – nivel de învăţământ preşcolar; Grup Şcolar de Arte şi Meserii „Spiru Haret” din municipiul Brăila, judeţul Brăila (Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret” Brăila) – nivel de învăţământ profesional, domeniul „comerţ şi servicii”, calificarea profesională „comerciant vânzător”; Liceul Teoretic „Vasile Răşcanu” din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi (Fundaţia „Jus Civica” Iaşi) – nivel de învăţământ liceal, profil „real”, specializarea „matematică-informatică”; Şcoala Postliceală de Informatică Aplicată „Colegium” din municipiul Brăila, judeţul Brăila (Fundaţia „Colegium” Brăila) – nivel de învăţământ postliceal, domeniul „economic”, calificarea profesională „agent vamal”; Şcoala Postliceală „Didactica Nova” din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş (Fundaţia „Didactica Nova” din municipiul Târgu Mureş) – nivel de învăţământ postliceal, specializările „finanţe-contabilitate” şi „turism”; Şcoala Postliceală Sanitară „Bonne Chance” din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi (Asociaţia „Bonne Chance” Iaşi) – nivel de învăţământ postliceal, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice”; Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud (Fundaţia Cultural Umanitară Oradea – Filiala Rodna) – nivel de învăţământ postliceal, domeniul „minier, petrol şi gaze”, calificarea profesională „maistru electromecanic minier”.

Efectul imediat este acela că unităţile de învăţământ menţionate pierd dreptul de a înscrie elevi pentru anul şcolar 2010-2011.

La nivelul judeţului Suceava, au fost propuse spre desfiinţare trei unităţi de învăţământ particular care nu au mai şcolarizat de câţiva ani de zile.
Este vorba despre Grădiniţa cu Program Normal Câmpulung Moldovenesc – Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt Bucovina” Suceava, Grupul Şcolar „Grigore Tăbăcaru” Rădăuţi – Asociaţia Pedagogică „Grigore Tăbăcaru” Bacău, şi Şcoala Postliceală „Humanitas” România – Suceava. Pentru ultimele două ministru încă nu a emis ordin de ridicare a autorizaţiei de funcţionare provizorie.

loading...