9 posturi de medici si 7 de farmacisti scoase la concursul de Rezidentiat, pentru judetul Suceava

Spitalele din judeţul Suceava au nevoie de 9 medici rezidenţi, pentru specializări precum anestezie-terapie-intensivă (ATI), medicină de urgenţă, cardiologie, neurologie şi psihiatrie. Tot în spitale, pentru farmaciile ce funcţionează cu circuit închis, în incinta acestora este nevoie de 7 farmacişti rezidenţi.

DSP Suceava primeşte până pe data de 29 octombrie dosarele de înscriere pentru absolvenţii facultăţilor de medicină şi farmacie ce vor să facă rezidenţiat. Până acum, la camera 204 din incita DSP Suceava s-au depus peste 10 dosare de înscriere.

Purtătorul de cuvânt al DSP Suceava, bioing. Adrian Popescu a explicat că repartiţia pe specializări se va face în funcţie de „cât învaţă şi în funcţie de punctajul obţinut”, mai precis în funcţie de medie, deşi toţi speră la cele mai căutate specializări.

Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava are nevoie de 3 rezidenţi-medici urgentişti pentru Unitatea de Primire a Urgenţelor- SMURD. De un medic rezident urgentist are nevoie şi Compartimentul de Primiri Urgenţe din Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian” Rădăuţi, aici solicitându-se şi un rezident cu specialitatea ATI şi un altul de neurologie.
De un rezident ATI are nevoie, pentru secţia de Chirurgie generală şi Spitalul Municipal Vatra Dornei.
Spitalul Orăşenesc Siret are nevoie de un rezident pentru Cardiologie, iar Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc are vacant un post de psihiatru.
Toţi aceştia se vor pregăti în Centrul universitar Iaşi.

Pentru specialitatea farmacie clinică, la concursul de rezidenţiat sunt 7 posturi de farmacişti pentru farmaciile cu circuit închis din cadrul spitalelor din judeţ.
Astfel, Spitalul Judeţean Suceava scoate la concurs 4 posturi de farmacişti rezidenţi, iar spitalele municipale Câmpulung Moldovenesc şi Fălticeni precum şi cel de Psihiatrie Cronici Siret, câte un post.
Şi aceştia se vor pregăti la Centrul universitar Iaşi.

În sesiunea din 2010, absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie vor putea concura pe un număr de 3505 locuri şi posturi, dintre care 2984 locuri şi 521 posturi. De asemenea, Ministerul Sănătăţii va scoate la concurs 2740 locuri pentru medicină, 175 locuri pentru medicină dentară şi 69 pentru farmacie.
La acestea se vor adăuga cele 469 posturi scoase la concurs pentru medicină şi 52 posturi pentru farmacie.

Anul acesta, Ministerul Sănătăţii pune accent pe pregătirea medicilor specialişti. În opinia acestuia este nevoie de mai mulţi specialişti în spitalele din ţară şi din această cauză au fost luate două măsuri importante: reducerea cu un an a duratei de Rezidenţiat pentru 36 de specialităţi şi eliminarea Rezidenţiatului cu durata de 7 ani.
Pe de altă parte a crescut cu aproape 500, numărul locurilor şi posturilor scoase la concurs pentru specialităţile medicale, altele decât cele de medicină de familie. Raportat la anul trecut, nu vor exista modificări în ceea ce priveşte tematica şi bibliografia, precum şi sistemul de test grilă cu 200 întrebări.
Concursul se va desfăşura la data de 21 noiembrie, în Centrul Universitar Bucureşti, iar înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor de sănătate publică până la data de 29 octombrie 2010, inclusiv. Toate amănuntele vor fi publicate în revista de specialitate Viaţa Medicală şi pe site-ul www.rezidenţiat.info.

Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Rezidenţiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri, pe posturi şi prin selecţie pentru medicină de familie şi are o durată cuprinsă între 3-7 ani, în funcţie de specialitate. Pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică fiind normată integral ca activitate didactică. Cifra de şcolarizare a rezidenţilor se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.