Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava, partenera intr-un proiect de pregatire practica a studentilor economisti

„Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” se numeşte proiectul în care Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator interregional, a intrat în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor economişti în perioada stagiilor de pregătire practică şi internship, realizate în cadrul unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, în vederea îmbunătăţirii inserţiei economiştilor pe piaţa muncii.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoare: 19.830.198.00; Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09. 2013, Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Manager de proiect – Prof.univ.dr. Anca DODESCU.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt în număr de trei.

Astfel, grup ţintă I include 162 tutori de practică formaţi în vederea sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă (54 tutori / an x 3 parteneri); grup ţintă II -1620 studenţi din ciclul I – studii universitare de licenţă (180 studenţi x 3 parteneri x 3 ani de implementare a proiectului) iar grup ţintă III -810 studenţi masteranzi (90 studenţi x 3 parteneri x 3 ani de implementare a proiectului).

Metodologia de implementare a proiectului este simetrică în cei trei ani şi în cele trei universităţi partenere, ceea ce permite generarea unui model uşor replicabil şi adaptabil pentru viitor.

Astfel, primele 6 luni ale fiecărui an de implementare a proiectului vor fi dedicate pregătirii stagiilor de pregătire practică la nivelul fiecărei universităţi partenere prin: înfiinţarea dispeceratului de practică –PRACTeam Center, identificarea şi selecţia grupurilor ţintă, facilitată de organizarea şi desfăşurarea Campaniei PRACTeam sub forma unui târg de oferte de practică şi internship şi de reînnoirea şi încheierea de noi acorduri de parteneriat pentru stagiile de pregătire practică; identificarea nevoilor de instruire practică prin intermediul Workshop-ului PRACTeam, formarea tutorilor şi pregătirea materialelor-suport pentru stagiile de pregătire practică -Manualul tutorelui, Ghidul de practică al studentului etc.; parcurgerea modulului Consiliere şi orientare în carieră de către studenţii selectaţi, la finalul căruia se va face testarea aptitudinală).

Ultimele 6 luni ale fiecărui an de implementare a proiectului vor fi dedicate efectuării stagiilor de pregătire practică, evaluării şi premierii studenţilor în cadrul Galei PRACTeam, respectiv pregătirii şi desfăşurării stagiilor de internship.