Cerere mai mare de carduri de sanatate fata de anul trecut

La Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava au fost eliberate, pe parcursul anului 2010, peste 4.500 carduri europene şi certificate provizorii de înlocuire a cardului. Comparativ cu anul trecut, când au fost eliberate un număr de 4.149 de carduri europene sau certificate provizorii de înlocuire a cardului, mai mulţi suceveni au devenit interesaţi şi au solicitat carduri europene, şi anul nu s-a încheiat încă. Cele mai multe carduri au fost eliberate, în acest an, în lunile iunie, când au fost distribuite 720 de carduri, şi în iulie – 696 de carduri.

Numărul acestora, însă, s-a diminuat în următoarele luni, astfel în luna august s-au eliberat 458 de carduri, în septembrie 459 carduri, în octombrie 272 de carduri.

Cardul este livrat la domiciliul asiguratului, sub forma de scrisoare recomandată, în termen de şapte zile lucrătoare de la data verificării actelor depuse de asigurat, introducerii datelor în sistemul informatic unic la nivel naţional şi transmiterea solicitării de tipărire a acestuia. Cardul este livrat personal asiguratului, deoarece nu este acceptată livrarea acestuia în cutia poştală.

În cazul în care nu se realizează livrarea cardului personal către asigurat, acesta va fi livrat la CAS Suceava, în termen de 15 zile lucrătoare, de la introducerea cererii de card în aplicaţia informatică. Cardul european şi certificatul provizoriu de înlocuire a cardului, dau titularului dreptul la servicii medicale, care devin necesare ( şi nu pentru tratarea unor afecţiuni existente) pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia statului respectiv şi nu poate fi utilizat pe teritoriul României.

Aceste carduri pot fi utilizate pentru a beneficia de servicii medicale în ţările membre ale Uniunii Europene doar în cazul în care apar situaţii de urgenţă.

loading...