Patru milioane de euro pentru finantarea de proiecte din Programul „Tineret in Actiune” in 2011

Programul „Tineret în acţiune” are pentru anul 2011 un buget total de 4.373.228 de euro. Prioritate vor avea proiectele axate pe următoarele teme, stabilite la nivel european: Anul European al Voluntariatului, Şomajul în rândul tinerilor, Creşterea incluzivă, Provocările globale legate de mediu şi schimbări de climă, Creativitatea şi antreprenoriatul.

Potrivit Mirunei Covaci, ofiţer de Comunicare Tineret în Acţiune, responsabil Eurodesk, în completarea temelor prioritare stabilite la nivel european, există şi o serie de priorităţi naţionale tematice. În procesul de evaluare se va acorda prioritate proiectelor care promovează explicit educaţia nonformală şi conceptul de voluntariat; care au ca obiectiv protecţia mediului sau implicarea tinerilor cu dizabilităţi; care se derulează în mediul rural, cu implicarea tinerilor din comunitate; care presupun derularea de activităţi ce se adresează minorităţii roma sau care dezvoltă abilităţi necesare pentru angajare şi abilităţi de antreprenoriat.

De asemenea, ANPCDEFP, prin programul „Tineret în Acţiune”, se va implica activ în derularea Anului European al Voluntariatului şi a evenimentelor ce se vor organiza în acest context, printre care se numără: Conferinţa naţională de consultare cu privire la strategia naţională pentru dezvoltarea voluntariatului în România, Caravana europeană AEV 2011 în România, ONGFest, Gala naţională de recunoaştere a voluntarilor şi proiectelor de Voluntariat.

„Tineret în Acţiune” (Youth in Action) este programul Uniunii Europene care susţine activităţile de învăţare nonformală pentru tineri, prin finanţarea de proiecte. Programul, cu finanţare de la Comisia Europeană, promovează voluntariatul, iniţiativele tinerilor, participarea activă a acestora la nivelul
comunităţii şi în cadrul procesului decizional, includerea tinerilor cu oportunităţi reduse, dialogul intercultural.

În România, programul este gestionat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

În cadrul „Tineret în Acţiune” pot candida organizaţiile neguvernamentale, instituţiile publice care lucrează cu tinerii, şcolile speciale pentru tineri cu dizabilităţi şi grupurile informale de tineri.

loading...